Hva betyr "Ring til Bar" Mean?

December 8  by Eliza

"Ring til baren" refererer til en advokat som har gjennomført konsesjonsprosessen og innrømmet å praktisere loven i en gitt jurisdiksjon. I noen jurisdiksjoner, er den juridiske betegnelsen adgang til baren. Baren refererer til rekkverket i rettssalen som skiller advokater, jurymedlemmer og dommere fra rettssalen publikum. Skal vises på den andre siden av baren som advokat, kandidater må fullføre enkelte pedagogiske og lisenskrav. Det krever ofte advokaten for å få en juridisk embetseksamen og bestå en bar eksamen. Det er ofte moralske og karakter kvalifikasjoner som advokater må oppfylle før de mottar et anrop til baren, samt statsborgerskap, kompetanse og alderskrav.

En advokat som mottar et anrop til baren er tillatt å argumentere saker i rettssystemer innenfor jurisdiksjon. Disse advokater er ofte lov til å veilede kunder utenfor retten også. For eksempel kan et transaksjoner advokat bestemmer seg for å forfølge en juridisk karriere som ikke krever ham til å saksøke i retten, selv om han har fått et kall til baren. Hvis han bestemmer seg for å saksøke i retten, er han i stand til å gjøre dette på vegne av klienter så lenge han har fått et kall til baren. Ellers blir han diskvalifisert fra å argumentere saker for klienter og kan bare vises før en dommer som en pro se litigant.

Det er noen jurisdiksjoner som skiller rollen som kranglet tilfeller før baren og gi juridisk bistand utenfor domstolene. For eksempel, sedvanerett i England gjort skillet mellom advokater og jurister, med sistnevnte som har rett til å veilede kunder utenfor retten. En advokat som har en fått et kall til baren i noen jurisdiksjoner i dag kan ikke være i stand til å representere klienter i juridiske saker med mindre hun har også fått et sertifikat til å bli en advokat.

Kandidater som ønsker å motta en samtale til baren ofte må fylle ut en søknad for å bevise at de har oppfylt alle krav som er nødvendige for konsesjonsprosessen. Programmet krever ofte kandidater til å sende inn informasjon om deres utdanningsbakgrunn, jobb historie, og annen personlig informasjon. Hvis jurisdiksjon krever en læreplass, må da informasjon om at også inkluderes. Kandidatene må ofte inkludere referanser som kan gå god for dem som personer med god og moralsk karakter. Thereâ € ™ s ofte en avgift knyttet til søknaden, som er betalt til baren kommunestyret, styret, eller Advokatforening ansvaret for å vurdere disse programmene.