Hva bør jeg gjøre med en Rental tvist?

May 25  by Eliza

Den enkleste måten å avgjøre en leie tvist er uformelt mellom utleier og leietaker i et personlig møte for å diskutere grunnlaget for uenighet. Noen ganger kan løses en misforståelse av leieavtalen eller loven i regionen der eiendommen ligger til tilfredsstillelse av begge parter. Hvis en leie tvist ikke kan rettes på denne måten, mekling, voldgift, og retten er muligheter for å forfølge. Noen regioner har offentlig støtte for å løse utleie tvister å unngå formell søksmål.

En god leieavtale eller leieavtale anmeldt av leietaker og utleier kan forhindre en leie tvist fra beskjæring opp. Leieavtaler skal stave ut ansvar partene som registrerer det, og hva som skjer hvis noen klausuler i kontrakten brytes. Avtalene vanligvis dekke leie betalinger, reparasjoner og vedlikehold, skade på eiendom, og bekymringer for personvernet. Sikkerhet innskudd og hva som kreves for en tilbakebetaling kan også være stavet ut i avtalen.

Leie tvister kan unngås ved å holde gode poster og kvitteringer. For eksempel, hvis en leietaker mener leie eiendommen er usikre eller unlivable, bør et brev til utleier skissere hans eller hennes bekymringer. Utleiere i de fleste områder er nødvendig for å opprettholde elektro, VVS, oppvarming, og taket i god stand. Leietakere som er bak i leie eller ansikt utkastelse skal varsles skriftlig av tidslinjen for å betale restskatt og hvordan utkastelse prosessen fungerer.

Når leie tvist krever mekling, kan partene kontrollere en kommunal etat for å se hva hjelp er tilgjengelig. En megler er opplært til å løse tvister uten bias, men hans eller hennes avgjørelse er generelt ikke bindende i en domstol. Noen ganger mekleren kan hjelpe leietaker og utleier kommer til rimelige løsninger på leie tvisten uten ytterligere tiltak. I noen regioner, leie kontrollkomiteer, domstoler, eller lignende tjenester er tilgjengelige for å megle utleie tvister.

Hvis meklingen ikke lykkes, er voldgift neste trinn. Beslutninger av en voldgiftsdommer er vanligvis bindende i retten, og noen leieavtaler skissere fremgangsmåten for voldgift, noe som gjør det til en obligatorisk del av kontrakten. En voldgiftsdommer vurderinger alle bevis presenteres om leie tvist og gjør en avgjørelse på hvordan det skal løses.

Den siste utvei for å håndtere en leie tvist når alle andre forsøk mislykkes er domstol. Noen domstoler tillate begge parter til å representere seg selv uten å måtte ansette en advokat. De motstridende parter kan presentere skriftlig bevis og føre vitner for å styrke sine saker.

  • Noen leieavtaler skissere fremgangsmåten for voldgift, noe som gjør det til en obligatorisk del av kontrakten.
  • En god leieavtale eller leieavtale anmeldt av leietaker og utleier kan forhindre utleie tvister.
  • Utleiere må gi leietakere med en merknad om at de blir kastet ut.
  • Utleiere i de fleste rettsområder er nødvendig for å opprettholde tilstrekkelig elektrisitet, oppvarming og VVS.