Hva bør jeg gjøre når Facing Utkastelse?

June 12  by Eliza

På det personlige plan, vendt mot utkastelse er en uheldig og ofte traumatiserende hendelse. I juridiske termer, er utkastelse en prosess, regulert ved lov, der en utleier kan ha en leietaker fjernet fra hans eller hennes eiendom. Det er bestemte regler for hvordan og under hvilke betingelser dette kan gjøres.

Hvis du står overfor utkastelse, er det første du må gjøre å finne årsaken til den truede handling. Hvis du har mottatt en begjæring om utkastelse, bør det gi gode grunner for dette foreslåtte tiltaket. Innkallingen vil vanligvis inneholde en tidslinje som sier at visse handlinger må tas, eller du må flytte ut, innen en bestemt dato.

Hvis du vet at du har på en eller annen måte klarte å hedre leieavtalen eller annen leieavtale, og du står overfor utkastelse på grunn av noen handling eller unnlatelse fra din side, kontakt med utleier for å se om det er noe du kan gjøre for å løse problemet. Du kan fortsatt være i stand til å unngå utkastelse. Hvis du ikke har mottatt melding om at du står overfor utkastelse, har du ikke gått glipp av utbetalinger, og du har ikke på noen annen måte har brutt avtalen, bør du være i stand til å bekjempe den, og kan selv være i stand til å ta rettslige skritt mot din utleier.

Hvis eieren av eiendommen forsøker å presse deg ut ved å benytte ulovlige metoder, kan du også ha grunnlag for søksmål. På mange områder kan ulovlige metoder inkluderer ting som å fjerne dine eiendeler, endre låser eller på annen måte sperring din tilgang til eiendommen, halting verktøy eller truende deg. Selvfølgelig, må du være i stand til å bevise disse tingene så ta vare å dokumentere alle handlinger og interaksjoner grundig når du møter utkastelse.

Det er kilder du kan slå til for hjelp. Du har visst leietakers rettigheter under utkastelse. Søker råd fra en advokat kan vise seg nyttig. Be om en gratis konsultasjon. Hvis overfor utkastelse, kan du også være i stand til å verve hjelp fra leieboerforeninger, hvis det er en, eller samarbeide med andre leietakere som også opplever problemer med utleier.

Vendt utkastelse kan være svært stressende, men hvis du følger de riktige prosedyrer, kan du være i stand til å snu ting rundt. Husk å sende inn et svar med domstolen før fristen, som nevnt i utkastelse varsel. Forberede en rimelig forsvar eller forklare problemene i et spørsmål om faktum måte, sier hva du har tenkt å gjøre for å kurere standard - om noen - innenfor den tildelte tidsrammen. I enkelte områder kan utkastelse mekling være tilgjengelig, og du kan være i stand til å utarbeide en avtale med utleier.

  • En utkastelse skjer når en leietaker blir tvangsflyttet fra en eiendom.
  • Et varsel om utkastelse postet på en leilighet dør.
  • Noen advokater tilbyr gratis telefon konsultasjoner om utkastelse tilfeller.