Hva bør jeg vite om barnet forvaring rettigheter?

April 23  by Eliza

En av de vanskeligste oppgaver knyttet til oppløsningen av et forhold mellom to voksne er hvordan man skal ta seg av eventuelle barn som tilhører paret. Av denne grunn er det mange forskjellige strategier som kan benyttes for å sikre varetekt barns rettigheter. Men det er også en god del av mangfoldet i hvordan barnefordelings rettigheter er bestemt og hvordan de er beskyttet. Hvis du står overfor en situasjon der barnet varetekt er et problem, her er hva du bør vite.

Mens barnefordelings rettigheter er av avgjørende betydning, få land har føderale lover på plass som dikterer særlige bestemmelser som er i kraft i hele landet. Oftere, føderale barnefordelings lover gi et bredt grunnlag. Dette etterlater mye rom for lokale jurisdiksjoner å vedta lover som styrer prosessen med hvem som skal være omsorg foreldre og hvem som skal betale barnebidrag. Graden av rettslige skritt tilgjengelig for både frihetsberøvelse og ikke-omsorg foreldre skiller seg også sterkt fra ett sted til et annet.

En av de første sakene som skal behandles i etablering av barnefordelings rettigheter er å bestemme innholdet i varetekt. Når begge foreldrene vil fortsette å dele de juridiske rettigheter og privilegier en forelder, er tilstanden kjent som felles foreldreansvar. Men hvis bestemmelsen er at hensynet til barnets beste ville være bedre tjent med å plassere alle lovhjemmel med en av foreldrene, er tilstanden kjent som full foreldrerett. Full varetekt betyr ikke nødvendigvis at barnet vil ikke få lov til å se den ikke-omsorg foreldre eller at den ikke-omsorg foreldre ikke vil betale barnebidrag. Men det betyr at forvarings forelder tar fullt ansvar for barnet.

Uavhengig av type varetekt som er etablert, er det fortsatt ofte spørsmål om samværsrett. Hvis det er ingen grunn til ikke-omsorg foreldre å være tilbakeholdne fra å se barnet, barnefordeling loven i de fleste jurisdiksjoner vil belønne noen form for vanlig visitas tid. I situasjoner hvor de voksne minnelighet slutter deres forhold, er det ikke uvanlig for dem å arbeide ut en visitas tidsplan for å presentere for courtâ € ™ s godkjenning. Ideen bak tildeling av samværsrett er at et barn har en iboende rett til å vite, og har et forhold til begge foreldrene. Med mindre domstolene bestemme at kontakten ikke ville være til beste for barnet, er ikke omfatter frihetsberøvelse foreldre rutinemessig tildelt besøks privilegier.

Fordi barnefordelings rettigheter er i hovedsak provinsen den lokale jurisdiksjon, kan det være en god del av mangfoldet i hvordan disse rettighetene er beskyttet. For eksempel, mens det kan være ulovlig for en omsorg foreldre å nekte samvær privilegier til en ikke-omsorg foreldre som er bak i barnebidrag, er det noen områder der domstolene vil gjøre lite eller ingenting for å støtte rettighetene til den ikke- omsorg foreldre. I andre jurisdiksjoner, kan forsettlig tilbakeholdelse av samværsrettigheter føre til en pågripelse og til slutt en rettssak. Denne brede mangfoldet gjør det viktig for begge foreldre å bli fullt utdannet om alle barnefordelings lover som er relevant for stedet der barnefordelings rettigheter er tildelt.

Den enkleste måten å lære om barnefordelings rettigheter og lover som gjelder i ditt område er å søke juridisk representasjon. Selv om det ikke er noen grunn til å tro vil det bli problemer senere, bør begge foreldrene sikre sin egen juridiske rådgiver. En ansvarlig advokat vil gi klienten med grunnleggende informasjon om barnefordelings rettigheter og gjeldende lover som vil styrer varetekt ordningen, samt gi informasjon om andre ressurser til å konsultere.

Det er viktig å utforske både far barnefordelings rettigheter og privilegier samt bli godt informert om saken av mor barnefordelings rettigheter og privilegier. I USA, er en viktig ressurs for alle foreldre i Barne € ™ s Rights Council basert i Washington, DC. Denne non-profit organisasjon dedikert til å beskytte rettighetene til alle barn, og har kapitler i mange områder av landet. Barnekonvensjonen kan bidra til å gi tilgang til informasjon som er relevant for et gitt sted, samt gi støtte til en eller begge foreldre som saker av varetekt, barnebidrag, samværsrett, og andre forhold knyttet til barnefordelings rettigheter er utdrevet.

  • En noncustodial foreldrenes rettigheter vil vanligvis gi noen form for visitas.
  • Barnefordelings rettigheter er i hovedsak provinsen den lokale jurisdiksjon.
  • Et barns vaktmester kan bli belastet med omsorgssvikt hvis de forlater henne hjemme alene eller på annen måte true henne.
  • En forelder kan gis full foreldrerett for hans eller hennes barn dersom den andre av foreldrene anses å være mentalt ustabil.