Hva du putter i en bedrift Balanse

April 15  by Eliza

En balanse er den økonomiske tilstanden til din bedrift på et øyeblikk i tid. I virksomheten din balanse, må du sette finansiell informasjon som er i konstant bevegelse fordi aktivitetene i virksomheten gå på nonstop. En virksomhet ikke stenge ned for å forberede sin balanse.

Aktivitetene, eller transaksjoner, av en virksomhet faller inn i tre hovedtyper:

  • Operasjonelle aktiviteter: Denne kategorien viser til å gjøre salg og pådra seg utgifter, og inkluderer også de allierte transaksjoner som er en del og pakke av å gjøre salg og pådra seg utgifter. For eksempel, en virksomhet registrerer salgsinntekter når salget er gjort på kreditt, og deretter, senere, registrerer kontanter samlinger fra kunder.

    Husk at begrepet driftsaktiviteter omfatter de allierte transaksjoner som forut for eller er i etterkant av innspillingen av salg og utgiftstransaksjoner.

  • Investeringsaktiviteter: Dette begrepet refererer til å gjøre investeringer i eiendeler og (eventuelt) avhende eiendeler når virksomheten ikke lenger trenger dem. Den primære eksempler på investeringsaktiviteter for bedrifter som selger produkter og tjenester er investeringer, som er de beløpene brukt til å modernisere, utvide, og erstatte de langsiktige driftsmidler av en bedrift.
  • Finansieringsaktiviteter: Disse aktivitetene omfatter sikring penger fra gjeld og egenkapital kilder til kapital, kapital føres tilbake til disse kildene, og gjør utdelinger fra overskudd til eierne.