Hva er absolutt frekvens?

January 4  by Eliza

Absolutt frekvens er et mål for det totale antall dataenheter innenfor en gitt klasse i en frekvensfordelingstabell. Dette, sammen med andre målinger av frekvens, kan bidra til å kvantifisere og utforske dataene for å gjøre det lettere å forstå. Forskere utforsker implikasjonene av data trenger informasjon om den absolutt frekvens for å demonstrere eller avkrefte teorier knyttet til disse dataene, og kan utføre en rekke matematiske beregninger for å diskutere saker som betydning og sannsynlighet.

Å bestemme absolutt frekvens, trenger et sett med komplette data for å bli brutt inn i en serie av meningsfylte klasser for å gjengi det nyttig. For eksempel kan en student gjennomfører en bukse størrelse undersøkelse bryte dataene i klasser etter bukse størrelse. Den absolutte frekvensen er antall personer som rapporterer en bestemt bukse størrelse; hvis 19 mennesker slitasje størrelse åtte bukser, er det absolutt frekvens for den klassen 19. Denne informasjonen kan presenteres i en datatabell som viser antall personer som rapporterer i hver klasse.

Dette er bare en brikke i puslespillet når man ser på data. Å vite at 19 mennesker i en undersøkelse slitasje størrelse åtte bukser tilbyr ikke veldig mye informasjon uten supplerende data, som den totale utvalgsstørrelsen. Forskeren kan presentere informasjon i form av diagrammer og grafer for å vise frekvensfordeling for befolkningen. Dette kan bidra til å synliggjøre viktigheten av informasjonen. Det kan også fremheve prøvetaking og rapportering av feil.

I sannsynlighetsregning, kan forskeren bestemme sannsynligheten for å gjenta en gitt absolutt frekvens og generell frekvensfordeling. Forskere kan også se etter tegn på problemer som et mistenkelig pigg i distribusjon, eller en fordeling som er for selv å være helt tilfeldig. Denne informasjonen kan hjelpe til med diskusjoner om gyldigheten av funnene. Konteksten av prøven må også vurderes; i en avansert yoga klasse, for eksempel, kan man forvente at frekvensfordeling av en bukse størrelse prøve for å forskyve mot den nedre enden av skalaen.

Statistikere kan gi eksempler på rådata å kontekstualisere sine drøftelser av data og dens betydning. Frekvensfordelingen bordet er en meget rask og enkel måte å gi rå informasjon som andre folk lett kan analysere og tolke. Statistikeren kan trekke spesielt oppmerksom på en uvanlig eller uventet absolutt frekvens verdi, som denne informasjonen kan ha viktige konsekvenser for de samlede dataene i tabellen.

  • Den totale mengde av dataenheter innenfor en bestemt klasse i en frekvensfordelingstabellen blir referert til som absolutt frekvens.