Hva er aksjefond?

February 6  by Eliza

Aksjefond er en type aksjefond som setter penger inn i ulike typer aksjer. Investorer kjøpe aksjer i verdipapirfond med andre mennesker. Fondet forvaltes av en profesjonell forvalter og et team av fagfolk. De har ressurser til forskning selskaper og spore ytelsen å bestemme hvilke aksjer å kjøpe. Fondsforvaltere som ser etter aksjefond også bestemme hvor mye av hver aksje i fondet bør holde.

Sammen med en rekke lager, bør aksjefond har en viss sum penger holdt tilbake i kontantbeholdning. Potensielle investorer bør ta en titt på den årlige rapporten som offentliggjøres for å finne ut hva selskapene forvalter har valgt å investere i og hvor mye av aksjefondene blir satt i hver enkelt. Du vil også være lurt å finne ut hvor selskapene er lokalisert. For eksempel har noen aksjefond kjøpe aksjer fra små til mellomstore selskaper bare, mens andre fokuserer på en bestemt type lager.

Det kan være lurt å kjøpe aksjer i aksjefond som bare omhandler blue chip selskaper eller fokusere oppmerksomheten på en bestemt bransje. Noen aksjefond avtale utelukkende i energi eller edle metaller aksjer. Andre fokuserer på visse geografiske steder og kjøpe aksjer i amerikanske, kanadiske, eller utenlandske selskaper bare.

Potensielle investorer i aksjefond må forstå at deres investeringer vil stige og falle som endringer i markedet. Investeringen er ikke garantert. Mens fondsforvalterne er generelt meget godt utdannet og erfaren, er det ingen måte å forutsi hvordan aksjemarkedene vil oppføre seg fremover.

Ser vi på hvordan aksjefond har utført i det siste er ikke en veldig god måte å forutsi hvordan de vil utføre i fremtiden. Mange ser på tallene fra tidligere år, og bruke dem til å ta avgjørelser om hvor du skal plassere pengene sine. Dette er kanskje ikke det beste valget, og investere i aksjefond utelukkende ikke bærer med seg en viss risiko.

Den gode nyheten for investorer som er villige til å investere i lang tid med en erfaren aksjefond manager er at over tid, har aksjemarkedet bedre enn andre typer investeringer kjøretøy. Hvis du har mage til det, og tålmodighet til å vente ut de uunngåelige markedsnedganger som vil skje, kan investere pengene dine i kvalitet aksjefond være en klok økonomisk beslutning.

  • Investere penger i kvalitet aksjefond kan være en klok økonomisk beslutning.
  • Administrasjonsgebyr tacked på visse fond og dyktighet av fondsforvaltere bør også vurderes av investorer når man skal vurdere et aksjefond.
  • Potensielle investorer bør ta en titt på fondenes årsrapporter.