Hva er åndelig metafysikk?

September 7  by Eliza

Selv om den eksakte omfanget av metafysikk er diskutabel, refererer åndelig metafysikk å studere av metafysiske begreper, hendelser og følelser knyttet til en persons ånd. Det er en filosofi som søker å forklare hvordan folk kobler til verden og styres av troen på en eller flere større ånder eller krefter. Folk vanligvis gå gjennom aktiviteter som meditasjon for å lære om åndelige metafysikk og hvem de er, med formell åndelig veiledning være et annet alternativ.

For å forstå åndelige metafysikk, en person først må forstå hva grunnleggende metafysikk er. Metafysikk refererer til studiet av noe hinsides den fysiske virkeligheten. Veldig bredt definert, er det filosofi som søker å svare på hva ting er, hva de er like, og hvorfor de eksisterer. Under denne definisjonen, kunne selv noe slikt som den kreative prosessen beskrives som metafysisk, så hva metafysikk omfatter er et område med hard debatt, og er ikke lett begrenset.

Åndelige metafysikk, som tittelen antyder, er metafysisk studie som fokuserer på en persons ånd eller sjel. Den ser også på andre vesener som engler eller guder, og tilkoblingen en persons ånd har med disse vesener. Løst, undersøker åndelig metafysikk tilkoblingene individer har med alt. Det er "vitenskap" som spør om meningen med livet og som forsøker å finne ut hva som påvirker åndelig velvære.

En av de viktigste prinsippene for åndelige metafysikk er at en ultimate metafysiske kilden finnes, som fungerer som grunnlag for hele kroppen av skapelsen. Ofte denne kilden er avbildet eller akseptert som en gud eller et sett av guder, men dette er ikke alltid tilfelle. Noen individer rett og slett forsøke å koble til energien i verden eller universet. I alle fall, folk aksepterer at alt som kommer inn i eksistens er knyttet til noe større enn seg selv. I å ha et forhold med denne større ånd eller konsept, enkeltpersoner søke å vokse, utvikle og forstå seg selv, selv om de kan se at noen ydmykhet er passende gitt sin posisjon i et så stort nettverk av skapninger og ting.

En annen idé bak åndelig metafysikk er refleksjon eller speiling. Dette konseptet sier at alt en person gjør eller føler om seg selv blir speiles tilbake til ham. For eksempel, hvis en person er snill mot andre, vil andre være snill mot ham. Dette viser at folk har en effekt på miljøet og andre individer. Refleksjon er kanskje best nedfelt i ordene til Mahatma Gandhi, som har uttalt at folk bør være forandringen de ønsker å se i verden.

Begrepet speiling har ført til at denne type meta være et verktøy for atferdsendring. Formell åndelig rådgivning er tilgjengelig som hjelper folk lære hvem de er og hvordan de kan bli hvem de ønsker å være. Mye av dette rådgivning fokuserer på å være åpen for større krefter og nye muligheter, undervisning den enkelte hvordan å være åndelig fri til å forfølge nye veier.

Åndelig metafysikk er ikke en sann vitenskap. Likevel, noen individer sammenligne åndelig metafysikk studie til forskning, som hele ideen er å lære om seg selv og forbindelser til andre mennesker og ting. I de fleste tilfeller vil det "forskning" som oppstår i åndelige metafysikk er meditasjon, gjennomgang av religiøse eller åndelige tekster eller lignende aktiviteter som bønn.

  • Åndelig metafysikk omfatter refleksjon, slik som oppmuntret av Indias Mahatma Gandhi.
  • Åndelige metafysikk "forskning" kan likestille til bønn eller meditasjon.
  • Åndelige metafysikk kan fokusere på andre åndelige vesener, som for eksempel engler.
  • Noen kan gå gjennom aktiviteter som meditasjon for å lære om åndelige metafysikk.