Hva er åndelig opplysning?

December 20  by Eliza

Åndelig opplysning er et konsept meste knyttet til buddhismen og hinduismen. Opplysning innebærer fullstendig perfeksjon, som innebærer kvaliteter som løsrivelse og bevissthet. Denne åndelige tro hensikt at livet er fullt av lidelse produsert av begjær og andre følelser som fester sjelen til verdslige ting; lidelse er uunngåelig resultat av tilknytning til disse nødvendigvis forbigående ting. En sjel blir dermed opplyst når det forblir i verden ennå blir fri for tilknytning til det. Opplysning regnes som slutten på en vesens åndelig reise, det være seg innen ett liv eller på tvers av mange.

I buddhismen er opplysning kalles nirvana. Nirvana er antatt å være en tilstand av fred og enhet med kosmos. Ulike former for buddhisme lære ulike teknikker for å oppnå nirvana. Ortodokse buddhister, for eksempel prøve å direkte følge Buddhas lære: spesielt, de fire edle sannheter og den åttedelte veien. Andre, for eksempel Zen buddhister, kan bruke utfordrende mentale øvelser, for eksempel koans. De fleste former for buddhisme bruker også regelmessig meditasjon som et sentralt element av banen til åndelig opplysning.

Hinduismen bruker også begrepet nirvana, vurderer det en representasjon av frihet fra begjær og andre verdslige lidenskaper. Åndelig opplysning er også en del av konklusjonen til den hinduistiske syklusen av reinkarnasjon. I denne troen, sjeler inn mange forskjellige organer gjennom i løpet av sin eksistens. I hver av de livene de fører, de utvikler åndelig. Det endelige målet med denne åndelige utvikling er moksha, en frigjøring fra systemet av jordisk lidelse, som inkluderer ideen om åndelig opplysning.

Opplysning er generelt ansett som en mystisk konsept. Det vil si at den inneholder et løfte om en åndelig klarhet liggende utenfor beskrivelse av ord og oppnåelse av handling. For eksempel kan man ikke bli opplyst ved å lese, selv om man kan lese ordene i hver salvie. Opplysning er et potensielt universell opplevelse, men hver vesen kommer til det gjennom en unik bane. Lærere kan gi hjelp og provokasjon underveis, men de kan ikke pålegge opplysning på sine elever; man blir opplyst alene.

Begrepet åndelig opplysning i buddhismen og hinduismen er relatert til, men forskjellig fra ideer som frelse og transcendens assosiert med kristendommen. Mens de fleste versjoner av kristendommen understreke kjærlighet til Jesus Kristus som en forutsetning for åndelig fullstendighet, opplysning innebærer vanligvis frigjøring fra lærere og doktrine-en berømt Zen koan antyder: "Hvis du møter Buddha på veien, drep ham!" Opplysning også ikke involverer eksistensen av en himmel forskjellig fra jorden. Det legger mer vekt på en transformasjon av sjelens forhold til verden av objekter. Den opplyst vesen fortsetter en legemlige eksistens etter å ha fått kjennskap til den illusoriske natur av virkeligheten. Det er ingen egen plass som en stiger.

  • Oppnåelse av åndelig opplysning innebærer en praksis som er fri fra dogmer og lærere.
  • Regelmessig meditasjon er et sentralt element på veien til åndelig opplysning.
  • En indisk prins antas å være den første lærer av buddhismen.
  • Kristne tror at å elske Jesus Kristus er avgjørende for å oppnå åndelig opplysning.
  • Buddhas lære blir fulgt av noen som ønsker å oppnå åndelig opplysning.