Hva er åndelig rensing?

March 22  by Eliza

Åndelig rensing er en måte å fjerne dårlige energier som er tenkt å føre til negative helsemessige og emosjonelle effekter fra kroppen. Avhengig av tradisjon, kan disse energiene går av mange forskjellige navn, og fjerning eller omlegging av energiene kan gjøres ved en rekke prosesser. Vanligvis er åndelig rensing utført på en person av en utdannet healer av noe slag, men det er noen typer av åndelige behandlinger som er avhengige av personlige meditative eller energi regi ferdigheter. Gitt at suksessen til denne type terapi er svært avhengig av tro på den underliggende filosofi, de fleste som forsøker åndelig rensing er allerede medlemmer av en tradisjon som bruker denne type healing.

Vanligvis hva som er involvert i åndelig rensing avhenger av tradisjon der det skjer rensing. For eksempel kan åndelig rensing av en New Age typen inkluderer generiske negative energier blir fjernet fra kroppen, mens en kristen rensing kan innebære sletting kroppen av syndige tanker. Det er viktig at en person adlyde åndelig rensing protokollen av hvilken tradisjon han eller hun bruker. På den annen side, er en åndelig rens ment å jobbe utelukkende på ånden, ikke på den fysiske verden, så noen åndelig rens som innebærer inntak av uvanlige eller ukjente stoffer bør bli sett på med mistenksomhet.

De fleste opplever at det å bruke et spesielt rom for prosessen letter åndelig rensing. Dette rommet kan være dekorert eller arrangert på en meningsfull måte, og kan ha blitt utarbeidet ved rensing rommet av energier. Deltakere i renseprosessen blir ofte evaluert før rens under et konsulentfirma økt for å bestemme åndelige behov. Riktig preparater er svært viktig for en vellykket rens.

Under en rens utføres av en healer, er det vanlig at den personen som blir renset for å legge seg ned. Healeren kan deretter jobbe med energiene i kroppen på noen måte, enten ved å rette disse energiene med hans eller hennes hender, ved søker talismaner, eller ved noen annen metode. Ofte er healer ansvarlig for guiding visualisering øvelser for pasienten, noe som bidrar til å kvitte seg med negativ energi.

Personlig rettet renser kan innebære chanting eller bevegelse av energi, men ansvaret for sensing hvor disse energiene ligge er plassert på den personen som blir renset. Ved å meditere eller på annen måte gjenspeiler, folk undersøke kilden til forstyrrelsene og forsøke å rette det opp. Selv når denne type rens utføres hjemme, er det likevel viktig å forberede seg på rommet og skaper en spesiell plass for rens. Ved å sette hverandre opplevelsen av den åndelige rens fra dagliglivet, kan prosessen være mer effektive.

  • Bønn kan hjelpe med åndelig renselse.
  • Selvrefleksjon og meditasjon er viktige deler av et åndelig renselse.