Hva er ansvarsforsikring?

February 8  by Eliza

I en forsikring fest, har hver person eller enhet en bestemt rolle og definisjon. Disse rollene er kjent som parter av interesse. Det første partiet er forsikringsselskapet, den andre parten er den forsikrede individ, og den tredje part kan være en person som ble skadet i en ulykke med den forsikrede part, men er ukjent for forsikringsselskapet. Ansvarsforsikring er også kjent som ansvarsforsikring som dekker en tredje enhet som verken forsikringsselskapet eller den person som betaler for politikken.

En ansvarsforsikring politikk er utformet for å dekke domstol kostnader og personlig ansvar krav som kan bli innlevert mot en første partiet forsikringstaker. Dette er en juridisk avtale mellom forsikringsselskapet og forsikringstaker som er utformet for å beskytte de personlige eiendelene til forsikringstaker. Tredjeparts forsikring betaler en person skadet under en ulykke som ikke har noen tilknytning til forsikringsselskapet.

Det finnes mange typer av tredjeparts forsikring planer. Disse retningslinjene er utformet for å beskytte en person mot skader som kan oppstå under en ulykke eller personskade krav. Typiske politiske planer inkluderer bil forsikring, hus forsikring, og teppe person ansvar beskyttelse. Alle disse forsikringer har en spesifikk avtale om hvordan tredjepartskrav vil bli håndtert.

Ansvarsforsikring er utformet for å dekke utgiftene for både personskade og personlig skade på eiendom forårsaket av den forsikrede personens uaktsomhet. Dette beløpet bestemmes av mengden definert i politikken av ansvarsforsikring dekning. Forsikringsselskapene er kun forpliktet til å betale det høyeste beløpet som er definert i politikken, selv når kostnaden av skaden er høyere.

Det er viktig å finne ut hvor mye ansvarsforsikring er nødvendig før shopping for en forsikring. Denne dekningen vanligvis påvirker kostnaden av politikken, samt beskyttelse det vil gi. Å ha en politikk med for mye dekning kan gjøre forsikring ekstremt dyrt og er vanligvis unødvendig.

Et ansvar paraply forsikring er en form for ansvarsforsikring. Denne politikken beskytter en forsikret person fra søksmål som kan kreves av en ukjent tredjepart. Ansvar dekning er teppe forsikring som beskytter personlige eiendeler fra å bli tatt under en lovlig ordning. Denne type forsikring er typisk kjøpt av ledere og bedriftseiere som er i fare for å bli saksøkt av kunder eller ansatte.

  • Automobile ansvarsforsikring er en type ansvarsforsikring, fordi det lønner seg for skader på andre involvert i stedet for forsikringstaker.