Hva er arealbruk Maps?

April 15  by Eliza

Arealbruk kart er kart som gir informasjon om arealbruk. Det finnes en rekke forskjellige applikasjoner for slike kart, og i mange land, er arealbrukskart utarbeidet av flere offentlige etater, for en rekke årsaker. Enkelte grupper og organisasjoner kan også generere kart med arealinformasjon. Ofte slike kart er offentlig tilgjengelig, slik at folk som er interessert i arealbruk trender kan få tilgang til dem.

En form for arealbruk kartet er et sonekart. Reguleringsplan kart er brukt for å markere ut områder utpekt for bestemte typer arealbruk, slik at folk som utvikler land vet hvilke typer bruk vil bli tillatt. Opprettelsen av reguleringsplan maps er en del av den totale prosessen med samfunnsplanlegging, der lokalsamfunn bestemme hvordan de ønsker å utvikle seg i fremtiden. Reguleringsplan beslutninger kan inkludere ting som å sette av green, isolere industrielle land, og så videre.

En annen type arealbruk kart er et kart som viser utnyttelse. Utnyttelse kart er ofte brukt i reguleringsplan beslutninger for å avgjøre hvorvidt reguleringsplan endringer må gjøres. Hvis, for eksempel, er i aktiv bruk eller utvikling bare 60% av landet utpekt for boligbruk, ville det tyder på at det å gjøre mer boligsoneinndeling tilgjengelig er ikke nødvendig. Utnyttelse arealbruk Kartene viser hvordan land blir brukt, og kan også indikere historisk utnyttelse informasjon, og gi informasjon om hvor lenge landet har blitt utviklet.

Utnyttelse kartene kan være svært detaljert og uhyre nyttig. De kan markere en rekke aktiviteter, inkludert landbruk, gruvedrift, boligbruk, lett industri, tung industri, avfallslagring, og så videre, slik at folk får et klart visuelt inntrykk av hvordan land i området som dekkes av kartet blir brukt. Utnyttelse arealbrukskart kan også være viktig i et utviklingsperspektiv fordi de gir data om historisk bruk; land brukes til et garveri, for eksempel, ikke kan være et flott sted for en boligutvikling.

Arealbrukskart, poster og arkiver blir ofte holdt i statlige bygninger i den hensikt å opprettholde en sammenhengende posten. Forskere som ønsker å studere arealbruk eller historien om en region får tilgang til disse arkivene, som kan utviklere som ønsker å vite mer om deres arealbruk alternativer, og offentlige tjenestemenn som overvåker arealbruk. Disse kartene kan bli viktig i reguleringsplan og eiendomstvister, som folk kan være i stand til å bruke dem til å bevise eller argumentere sin sak.

  • Mange arealbrukskart og postene er arkivert og kan nås av utviklere og allmennheten.
  • Arealbrukskart kan identifisere greenområder som kan brukes av allmennheten.