Hva er askeonsdag?

February 21  by Eliza

Den kristne sesongen av fasten begynner med askeonsdag og varer i 40 dager. Katolikker og medlemmer av enkelte protestantiske kirkesamfunn blir bedt om å gjøre beskjedne oppofrelser og botsøvelser i fastetiden for rensing av kropp og sjel. Fastetiden er en tid for tilståelse, faste, avholdenhet, bønn, Bibelen og åndelig lesning, og åndelige og legemlige barmhjertighetsgjerninger. Det kulminerer i påsken da Kristus stod triumferende opp fra de døde.

Tradisjonen med askeonsdag i den katolske kirke er en gripende påminnelse om at kroppen vår skal dø en dag og slå til støv. En prest plasserer aske på sognebarn 'panne for å minne dem om deres dødelighet og behovet for omvendelse. Ordene snakkes som asken er pålagt på pannen er fra Genesis 3:19: "Husk mann at du er støv og til støv skal du tilbake." Så aske på askeonsdag, den første dagen i fastetiden, er religiøse påminnelser, akkurat som hellig vann og palmer på palmesøndag.

Katolikker er også forventet å avstå fra å spise kjøtt på askeonsdag.