Hva er avløpsvann Slam?

June 29  by Eliza

Behandling av avløpsvann slam eller biosolids, består av en suppelignende blanding av vann og de faste avfallsstoffer som er opprettet som et biprodukt av kloakkbehandlingsprosesser. Kloakk er produsert når boliger, industri og gårder utslippsvannet forurenset av avfall fra toaletter, biprodukter av produksjonsprosesser, dusjer, dyre slakter, og vasker. For å hindre skade på utsiden vannkvalitet eller akvatisk liv, er vannbehandling utført for å gjenopprette klarhet, fjerne lukt, og fjerne forurensninger fra avløpsvannet før det kan trygt slippes ut i miljøet. Vanligvis er rensing av avløpsvann slam dannes under den primære og sekundære trinn i denne prosessen.

Etter at avløpsvannet ledes gjennom rør enten inn i en septiktank eller et behandlingsanlegg, det primære trinn av håndteringen av kloakk innebærer oppsamling av avløpsvann i en sedimenteringstank. En gang i tanken, blir de tunge faste stoffer tillatt å sedimentere til bunnen, og den flytbare faststoffer stiger til toppen, og skaper både en overliggende og underliggende lag av rå avløpsrensing slam, med vann klemt mellom. Det øverste laget av slam er vanligvis sammensatt av fett, oljer og andre fettstoffer, mens bunnsjiktet inneholder tunge faststoffer slik som humane eller animalske avføring. Den rå, primærslam blir deretter fortykket og fjernes fra tanken før bakteriene er i stand til å fordøye for mye av det.

Vannet fra den primære stadium beveger seg på enten til det ytre miljøet eller til den sekundære scenen, biologisk rensing av avløpsvann, hvor sekundær rensing av avløpsvann slam blir produsert. Siden mesteparten av de faste stoffer er blitt fjernet i det første trinn blir avfallet i left vann for det meste oppløste og vanskelig å fjerne med et filter. Biologiske avløpssystemer innføre enkle bakterier til avløpsvann og la organismene lever av den løselige, organisk avfall. Som de fordøye og fjerne avfallet fra vannet, bakteriene produsere et fast biprodukt som kan fjernes med et filter. Etter ytterligere behandling, kan disse biosolids noen ganger brukes som gjødsel.

Som kloakk inneholder ofte giftige kjemikalier og patogener, er trygg avhending av avløpsvann behandling slam viktig. Typisk disposisjon består av behandling av slammet gjennom anaerob nedbrytning, awanning av de resulterende biosolids å danne slamkakene, og deretter sende slamkakene til et deponi. Anaerob nedbrytning skjer i en lufttett tank hvori bakterier lever av det organiske materiale i slammet i et oksygenfritt miljø. Gassene som produseres av denne fordøyelsen prosessen kan noen ganger bli brukt til å lage biogass, en fornybar energikilde som brukes i oppvarming eller kjøretøy fremdrift.

Aerob nedbrytning, eller bakterier assistert spaltning i et oksygenrikt miljø, for behandling av avløpsvann slammet kan også benyttes. Mens raskere enn anaerob nedbrytning, er aerob nedbrytning dyrere å operere fordi det er så energikrevende. På småskala nettsteder, kan kompostering også brukes til å behandle slam. Kompostering blander avfall med organiske materialer av høy i karbon, som tre eller halm, og lar aerobe bakterier fordøyelsen. Prosessen gir varmeproduksjon og biosolids som kan noen ganger bli brukt som gjødsel, avhengig av innholdet av avfallet og de lokale forskriftene.

  • Etter at avløpsvannet ledes gjennom rør enten til et behandlingsanlegg, det primære trinn av håndteringen av kloakk innebærer oppsamling av avløpsvann i en sedimenteringstank.