Hva er Balloon Forfall?

April 22  by Eliza

Ofte forbundet med en term bond, er ballong modenhet en situasjon som oppstår når forfallsdatoen for en obligasjon eller et sett av obligasjonslån foregår i et kalenderår, med det resultat at en uvanlig høy mengde av obligasjonslån rektor blir realisert. Her er litt informasjon om hvordan ballong modenhet fungerer, og hvorfor den tilnærmingen kan være en god løsning for både utsteder og investor.

Ballong modenhet er vanligvis forbundet med et obligasjonslån som har en enkel og fast forfall. Snarere enn å sitere verdien av obligasjonen når det gjelder pris, er det verdt sitert i yield forventet på forfallsdato. For at ballongen modenhet strategi for å jobbe, utsteder av obligasjonen samtykker til en nedbetalingsplan som anses likeverdig til både investor og utsteder. Tilbakebetaling på utstedelse av obligasjoner fortsetter sammen med en hastighet som ikke er ulikt alle type obligasjoner transaksjonen.

Hva er annerledes er at utsteder går med på å gjøre betalinger til et synkende fond som bidrar til å sikre innfrielse av obligasjoner. Dette provenyet finnes det synkende Fondet kan benyttes før ballongen modenhet er nådd i noen tilfeller, men hovedformålet er å tåle at det finnes ressurser til å møte ballongen modenhet på avtalt forfallsdato.

Utnyttelsen av ballongen modenhet tilnærming kan være gunstig for både utsteder av obligasjonene og investor. Vanligvis rekken av betalinger som er laget for det meste av varigheten av obligasjonen er vesentlig lavere enn det som ville skje med en standard business lån. Dette betyr at utstederen har en stor grad av fleksibilitet i utformingen av virkemidler for å møte forfallsdato. En del av denne prosessen er oppnådd ved bruk av synke fond som et middel for å samle ressursene. Ideelt sett vil senkingen fond bære en rente som overstiger den forventede avkastningen fra transaksjonen.

For investor, er utnyttelsen av en ballong modenhet strategi en relativt trygg investering å gjøre. Tilstedeværelsen av den synkende fondet bidrar til å sikre at tilbakebetaling vil skje, og at det vil være en viss økning fått fra den endelige avkastningen på datoen for modning. Dette betyr ikke bare utvinne prinsippet investering, men også å lage en fin mengde ekstra inntekter fra prosjektet.