Hva er Baptist teologi?

February 28  by Eliza

Baptist teologi inneholder mange grunnleggende tro deles av de fleste kristne grupper over hele verden, for eksempel herredømme Jesus fra Nasaret; hans fødsel, død og oppstandelse; og at han kommer tilbake en dag for å dømme verden. Andre tro, mer spesifikke for baptistmenigheten inkluderer believerâ € ™ s dåp, frelse av nåde ved tro, prestedømme, og autonomi av kirker. Siden baptistmenigheten har ingen styrende organ eller kirkelig hierarki, kan disse overbevisningene variere sterkt fra kirke til kirke.

Mens mange medlemmer hevder at baptistmenigheten har eksistert siden bibelsk tid, andre hevder de er en protestantisk gruppe, splittet fra gjendøperne eller separatistene en gang i det 15. århundre. Uansett, baptistkirker ble spredt over både Europa og koloniale Amerika av 1700. Siden den gang har Baptist teologi splittet i mange retninger som resulterer i grupper som forente baptister, Free vil baptister, Southern Baptists, og mange flere.

Baptistene får sitt navn fra en av sine mest grunnleggende tro, kjent som believerâ € ™ s dåp. Snarere enn å døpe barn født av kirkens medlemmer, kirker tilby dåp til alle som tror og bekjenner at Jesus er Herre. I tillegg er dåp gjøres ved nedsenking, i stedet for å fuktes på toppen av hodet.

Et annet aspekt av Baptist teologi er kjent som frelse av nåde ved tro. Dette betyr at alle mennesker har syndet og har behov for frelse, men kan ikke gjøre noe for å redde seg selv. I stedet, sparer Gud mennesker gjennom sin nåde, så lenge de har tro på ham.

Baptist teologi omfatter også et konsept kalt preste troende. Bibelen regnes som den eneste åndelig autoritet, og hvem som helst kan lese Bibelen eller be uten en prest, predikant, eller pastor for å hjelpe. Mens prester og diakoner er sterkt respektert, er medlemmer oppfordres til å studere Bibelen for å se om Pastora € ™ s leksjon enig med Skriften.

Som et resultat av preste troende, baptistkirker er autonome. Det er ingen kirke hierarki som bestemmer hvordan ting skal gjøres; i stedet, de fleste baptistkirker styres primært av en kropp av folkevalgte diakoner eller ved kirke-wide stemmer. Dette lokaliserte beslutnings resultater i ulike tro og praksis på ulike baptistkirker.

Likevel, mange kirker delta sammen for fellesskap og misjonsarbeid i grupper som Southern Baptist Convention og World Baptist Alliance. Selv om disse gruppene har ingen myndighet over noen menighet, kirkene innenfor en gruppe har en tendens til å være lik. Derfor er kirker ofte identifisert av sin konvensjon eller forening.

  • Baptister får sitt navn fra sin mest grunnleggende tro, som er at av troendes dåp.
  • Baptist medlemmer oppfordres til å studere Bibelen for å se om prestens leksjoner enig med Skriften.
  • Baptist teologi tror på Kristi oppstandelse.
  • I Baptist teologi, er Bibelen regnes som den eneste åndelig autoritet.