Hva er Bedrock Geologi?

April 17  by Eliza

Berggrunnsgeologi er studiet av de solide steinlagene under bevegelig overflatemateriale som sand og jord. Ved å studere berggrunnsgeologi, kan forskerne få en bedre forståelse av historien til jorden utover menneskelige opptaksmuligheter, tilbake til de gamle dager av planeten. Studiet av grunnfjellet kan også brukes til å nytte menneskelige bestrebelser, som det kan identifisere sikre og usikre områder for å bygge eller bor.

Lenge før menneskene eksisterte, jorden flyttet og endret form. Snarere enn den store, ubevegelig masse at planeten ser ut til å være, landmasser skifter stadig og endring, om enn på en ulidelig sakte tempo. Studiet av berggrunnsgeologien kan være de nærmeste mennesker kan komme til en tidsmaskin tilbake til gamle dager. Ved å studere komposisjon, alder og type bergarter som komponerer fjellet laget, kan geologer få et klart bilde av hvordan jorden en gang sett, hvordan det kom til å bli det den er i dag, og hvordan det kan se ut i en fjern fremtid.

Berggrunnsgeologi er også ansvarlig for drenering system av jorden. Avhengig av typen av stein og dens mottakelighet for krefter som erosjon og istid, vil berggrunn ofte bestemme bevegelsesbane vann, slik som elver og bekker. Forstå mønstre av dreneringssystemer kan hjelpe sivilingeniører bestemme plassering av nye bygninger og byer. Plassere en helt ny by i sentrum av hva som vil sannsynligvis snart være en del av en elv er uønsket, og feil som dette kan ofte unngås ved forsiktig geologiske undersøkelser.

Bedrock geologer tilbringer en stor del av sin tid på å gjøre feltundersøkelser for å produsere berggrunnskart. Disse kartene er nyttige i en rekke forskjellige måter, og nøyaktighet er ekstremt viktig. Bedrock kart kan identifisere områder av mineralholdige bergarter for graving, sitere potensielle områder for olje og brønnboring, og selv beskytte menneskers sikkerhet ved å vise områder hvor høye nivåer av metallene kan skade mennesker. Geologer er ofte ansatt av sivile ingeniørfirmaer og store oljeselskaper for å peke ut de beste og verste stedene å utføre sitt arbeid.

Fordi berggrunnsgeologi blir ofte sett på som en ressurs for gruve- og oljesamfunn, kan kritikere vurdere noen geologer som miljø fiender. Ved å åpne opp nye områder for boring og gruvedrift, er berggrunns geologer utvilsomt bidra til skade og miljøforurensning, men kritikere kan ignorere de viktigste fordelene dette området av vitenskap bringer til miljøvern. Ved å gi mennesker data på historien til planeten, er geologer bidra til å avdekke hvordan jorden har overlevd så lenge og hva du kan forvente fra det i fremtiden. Med denne informasjonen, miljømessig berørte borgere kan være i stand til å bedre håndverket løsninger på aktuelle problemstillinger som truer planeten.

  • Bedrock avgjør banen til en bekk.
  • En fjellet geolog tilbringer mye tid i felten fullføre undersøkelser for å produsere berggrunnskart.
  • En fjellet geolog samler steinprøver for å analysere compostition av berggrunnens lag.