Hva er beregningsgrunnlaget?

June 13  by Eliza

Beregningsgrunnlaget er de holdt av en bank eller andre finans egenskaper som er vektet i henhold til deres risikonivået. Dette systemet for fastsettelse av riskiness av eiendelene brukes av Federal Reserve Board i USA for å finne ut hvor mye kapital en bank må ha for hånden til enhver tid for å unngå en økonomisk fiasko. En bank må inneholde kapital som måler ut til en forhåndsbestemt andel av den risikovektede eiendeler. Hver eiendel er tildelt en risikovekt som er basert på hvor mye risiko involvert.

Bruken av risikovektede eiendeler for å bestemme minimum mengde kapital som kreves for banker representerer et skifte bort fra statiske krav. Det står til grunn at en bank som har er velfylt med kontanter er mer solide enn ett sterkt avhengig av lån og kreditt. Dette systemet bidrar til å hindre en bank fra å ta på seg mer risiko enn det er i stand til å dekke bør noen av sine mindre stabile ventures mislykkes.

I et system av risikovektede eiendeler, er visse eiendeler tilordnet en risikovekt som er multiplisert med den faktiske verdien av eiendelen på hånden. Remburser, eller gjeldsbrev, og ordinære lån hver har en risikovekt på 1,0, mens boliglån er på 0,5 og lån mellom banker er på 0,2. Kontanter og statspapirer har ingen risiko i vekt fordi det er ingen risiko knyttet til disse eiendelene.

For eksempel, Bank A har remburser verdt $ 2000 US dollar (USD), ordinære utestående lån på $ 500 USD, boliglån lån på $ 600 USD, og ​​interbanklån til en verdi av $ 1000 USD. Ved hjelp av risikovektene i samsvar med disse verdiene, er $ 2000 USD multiplisert med 1,0 for å få $ 2000 USD. De $ 500 USD er også multiplisert med 1,0 for å få $ 500 USD, $ 600 er multiplisert med 0,5 for å få $ 300 USD, og ​​$ 1000 USD multipliseres med 0,2 for å få $ 200 USD. Legge alle disse totaler sammen gir Bank A totalt $ 3000 i beregningsgrunnlaget.

Ved hjelp av denne totale bestemmer hvor mye kapital en bank må ha på plass for å dekke denne risikoen. Ifølge amerikanske Federal Reserve Board forskrifter, Tier 1 kapital, som er verdien av en banks lager lagt til sine opptjent egenkapital, må legge opp til fire prosent av risikovektede eiendeler. Totalkapitalen, som omfatter ansvarlige lån, tapsavsetninger og Tier 1 kapital, må legge opp til 8 prosent av disse eiendelene. I eksempelet ovenfor, ville Bank A må ha Tier 1 kapital tilsvarende $ 120 USD og samlet kapital på $ 240 for å oppveie sine risikoer.

  • I USA, evaluerer Federal Reserve Board risikovektede eiendeler.
  • Beregningsgrunnlaget blir holdt av en bank og kategorisert og beregnes ut fra risikonivået.