Hva er Biogass Generation?

February 20  by Eliza

Biogass generasjon er produksjon av biogass for det formål å generere alternativ energi til elektrisitet, bil brennstoff og forskjellige andre formål. En luktfri, antennelig gass, bestående i hovedsak av metan og karbondioksid, blir biogass produseres når organisk materiale blir brutt ned ved anaerob bakteriell nedbrytning. Det organiske materialet som brukes for generering av biogass omfatter menneskelig avfall, animalsk gjødsel, matavfall, kloakk, papir avlinger og så videre.

Det organiske avfallet er generelt behandlet, flytende, og pasteurisert å kvitte det av patogener og gjøre sin sammenbrudd lettere for anaerobe bakterier. Disse bakteriene, som vanligvis finnes i jord og vann, først ansette enzymer for å konvertere avfall saken til aminosyrer og sukker og deretter gjære disse inn fettsyrer. Fettsyrene blir så transformert inn i en gass som hovedsakelig er metan og karbondioksyd, eller biogass.

Det hele prosessen finner sted i et forseglet, vanntett kammer som kalles en anaerob nedbrytningsenhet. Kokeren er generelt kubisk eller sylindrisk form, og kan være konstruert av murstein, betong, stål eller plast. Den flytende organisk avfall mates inn i kokeren kammeret gjennom et rør, og utsatt for de anaerobe bakterier som trives der under optimale temperaturer i området mellom 95 grader Fahrenheit (35 grader Celsius) og 140 grader Fahrenheit (60 grader Celsius).

Den forseglede natur av biogass generatoren forhindrer inntrengning av oksygen og hindrer utgang av biogass at det er blitt fremstilt. Fanget biogass kan deretter bli viderekoblet til en kraftvarmeenhet som skal omdannes til varme og elektrisitet for ulike praktiske anvendelser. En avfallsrester i flytende og fast form oppnås etter biogass generasjon. Det kalles digestate, og det kan brukes som et jord gjødsel.

Ved hjelp av anaerob fordøyelsen for biogass generasjon er en ren, miljøvennlig måte av energiproduksjonen. Den disponerer effektivt av avfall saken som ellers kunne ha strødd og forurenset miljøet. Det gir også alternativ, fornybar energi som ikke legger til drivhuseffekten.

Biogassproduksjon har også økonomiske fordeler, redusere energiproduksjon utgifter og nyter godt samfunn, særlig på landsbygda som i utviklingsland. Biogassanlegg kan skape jobbmuligheter for den lokale befolkningen, og bortsett fra å hjelpe lokale gårder kutte ned på strømregningen, kan biogass systemet også hjelpe gårder gjøre en fortjeneste fra avfallsbehandling, gjødsel produksjon og biogass energi salg.

  • Biogass produseres når organisk materiale, slik som kumøkk, er brutt ned ved anaerob bakteriell fordøyelsen.