Hva er Biogass makt?

June 3  by Eliza

Biogass effekt er energi som er avledet fra nedbrytningen av organisk materiale. Det finnes en rekke bruksområder for biogass makt, alt fra å drive visse typer bilmotorer til kjører komfyrer. Denne type energi har vært spioneringen i noen områder som en kilde til fornybar alternativ energi som potensielt kan være lett å implementere i lavinntekts lokalsamfunn i utviklingsland. Muligheten for å få tilgang energi kan tillate små samfunn flere muligheter som ellers ikke ville være tilgjengelig.

Det finnes en rekke kilder til råstoff for biogassstilling, med en av de mest populære er møkk. I prosessen med å lage biogass, vil folk også bryte ned avfallet å gjøre det mer håndterlig, en hyggelig side fordel. For å produsere biogass, de organiske materialer må være plassert i et biogass kokeren som vil opprettholde de betingelser som fremmer nedbrytningen av materialet til biogass. Når biogassen har blitt fremstilt, kan den anvendes på en rekke forskjellige måter.

Komprimerte biogass kan brukes som naturgass til å drive biler med motorer som er utstyrt for å kjøre på slik energi. Biogass kan også brukes til å generere varme til matlaging, vasking, og oppvarming strukturer. Den kan også benyttes til å kjøre generatorer som lager strøm til lys og andre oppgaver. Når raffinert, kan biogass også kjøres gjennom konvensjonell gassrør av verktøy, og noen verktøy tillate folk å bruke biogass til å generere elektrisitet som kan føres tilbake til rutenettet hvis produksjonen overstiger behovet.

En fordel å biogass makt er at det kan gjennomføres ved relativt lave kostnader. Biogass kokere er kommersielt tilgjengelige med varierende kostnader, avhengig av mengden av organisk materiale som de kan få plass, og det er også mulig å bygge en koker. Mens storskala biogass generasjon til å kjøre et anlegg som et kraftverk kan være komplisert og potensielt kostbare, ved hjelp av biogass til å drive et hjem er relativt enkel. I India, for eksempel, biogassråtnetanker har blitt brukt til å generere brensel til matlaging, kutte ned på utslippene fra andre typer matlaging drivstoff og hjelpe lokalsamfunn håndtere avfall.

Biogass makt er bare en av mange fornybare energialternativer som kunne brukes til å redusere avhengigheten av fossilt brensel, et mål som mange nasjoner dele. Mens biogass er usannsynlig å fungere som en komplett løsning, kan det være en del av et større rammeverk som kan adressere avhengighet av fossile brennstoff i tillegg til å gi muligheter for små lokalsamfunn.

  • Biogass effekt er energi som er avledet fra nedbrytningen av organisk materiale, så som kugjødsel.
  • Organiske materialer kan bli tilsatt til en koker som gjør at biogass som følge av dekomponering kan omdannes til brukbar energi.