Hva er Boiler Combustion?

January 28  by Eliza

Kjele forbrenning er studiet av hvordan drivstoff er brent i kjeler som varmer vann til damp. Det finnes mange programmer for dampkjeler, inkludert kjemisk prosessvarme, damp varme for bygninger og varmt vann, og damp til å drive elektriske turbin generatorer. Forbrenning er omsetningen av drivstoff med oksygen i luft for å skape varme som brukes til dampproduksjon.

En rekke brensel kan anvendes for forbrenningskjelen, inkludert naturgass, fyringsolje, og biodrivstoff produsert fra planter eller animalsk avfall. Når drivstoffet er sprayet eller atomisert til en kjele med luft, kan en tennspolen eller liten pilotflamme antennes blandingen. Forbrenning frigjør en stor del av varmen, noe som varmer opp vannet til damp, og noe går tapt på grunn av stråling og oppstående tap. Stråling er infrarød varmetapet som oppstår fra en varm kjele til et kjøligere rom. Røyk tap er oppvarmede gasser som er ventilert fra kjelen gjennom sin flue eller vent.

Eiere og operatører er interessert i å maksimere effektiviteten av kjele forbrenning. De viktigste spørsmål å vurdere er forbrenningseffektivitet, eller hvor godt drivstoff og luft-blandinger brenne, og hvordan å minimere varmetapet. Strålevarme tapet kan reduseres med riktig isolasjon av kjelen og damp rør. Kjele design og kontroller kan brukes til å maksimere forbrenningseffektivitet.

Forbrenningsområdet for en varmekjele har normalt rør som inneholdt vann og damp som passerer gjennom en åpen boks som kan inneholde brennere og kontroller. Tube design kan forbedre effektivitet, ved hjelp av multi-pass-systemer. Vann rør som kommer inn i kjelen kan først passere gjennom røkgass-sonen, som tar noe av spillvarmen, og forvarmer vannet. Rør kan da passere gjennom forbrenningssonen mer enn én gang for å fullt ut utnytte forbrenningsvarme, som også forbedrer effektiviteten.

Kjele forbrenningseffektivitet for luft og drivstoff blandinger er kritisk til riktig kjele drift. Et molekyl av brennstoff krever en teoretisk mengde oksygen for å brenne fullstendig, men i virkeligheten overskytende oksygen som er nødvendig på grunn av ulike tap i forbrenningssonen. Air er om lag 21 prosent oksygen, så ubrent nitrogen i luft må også varmes i kjelen og luftet av skorsteinen. Dette påvirker videre kjelvirkningsgrad og produserer nitrogenforbindelser som har vært koblet til sur nedbør og smog formasjon.

For mye oksygen reduserer temperaturen i kjelen forbrenning, kan skape noen uønskede forurensninger, og krever brensel til å varme oksygen og nitrogen som ikke er brukt. Mangel på oksygen kan redusere kjeleeffektivitet og skape sot og andre biprodukter som kan skade kjelen over tid. Forskning har funnet ut at å overvåke oksygen og forbrenning gasskonsentrasjoner i røykgassen, og opprettholde en forsvarlig flue temperatur, kan optimalisere kjele ytelse.

Mindre kjeler kan justeres manuelt ved hjelp av røykgassfølere og røykgass termometre, men mange kjeler kan dra nytte av automatiske kontroller. Kjeler kan ikke operere med en enkelt driftspunkt, men vil ha varierende damp krav eller driftsforhold, noe som gjør manuelle effektivitet innstillinger upraktisk. Eldre kjeler kan ettermonteres med elektroniske kontroller som gir tilbakemeldinger til luft og drivstoff innspill pumper for å gi det beste forholdet til forbrenning.

  • Noen sentrale varmesystemer bruke kjeler til varme vann eller luft som deretter brukes til oppvarming et hjem eller bygning.
  • Kjele forbrenning er studiet av hvordan drivstoff er brent i kjeler som varmer vann til damp.