Hva er bokettersyn Defense?

April 14  by Eliza

Hvert år eller kvartal året, må amerikanske borgere med jobber sende inn skatteskjemaer til Internal Revenue Service (IRS). Hvis skattemyndighetene mener opplysningene er falske, slik som å erklære tvils fradrag eller hvis inntekten på selvangivelsen ikke samsvarer med arbeidsinntekt, vil byrået initiere en revisjon. Skattemyndighetene vil be om ytterligere papirene for å verifisere at skattyter erklærte den riktige mengden av inntekter eller fradrag, og kan øke mengden av skatt personen har til å betale. Bokettersyn forsvar, som tilbys av noen skatte fundamenter, forsvarer taxpayerâ € ™ s informasjon og forsøker å holde klienten fra å måtte betale ekstra skatt.

Bokettersyn forsvar, i enkleste form, er en tjeneste som tilbys av skatt advokater og regnskaps bedrifter å forsvare skattyter mot en revisjon. Hver virksomhet har en litt annen type bokettersyn forsvar, men de fleste av dem vil forsvare taxpayerâ € ™ s inntekt og fradrag og vil bistå skattyter gjennom klagen prosessen. Forsvaret vil også være på hver revisjon avtale, vil gjennomgå selvangivelsen for eventuelle problemer, og vil håndtere IRS korrespondanse.

Under hele bokettersyn, vil Forsvaret være på clientâ € ™ s side for å hjelpe ham eller henne. Revisjoner er skremmende for mange skattebetalere, så et bokettersyn forsvar hjelper skattyter ved å roe ham eller henne ned og sikrer at all informasjon er korrekt og sto for. Forsvaret vil også utarbeide en strategi for å bistå skattyter.

De fleste skattytere er uvitende om de mange amerikanske skattelovgivningen. Et forsvar bokettersyn av en virksomhet eller person som kjenner skattelovgivningen kan holde skattyter fra å måtte betale mer, og fra å komme inn ytterligere problemer. Forsvaret også vil ofte bidra til å organisere poster for å bevise skattyter ikke forfalske informasjon.

Hvis forsvaret bokettersyn er ute av stand til å roe skattemyndighetene under revisjonsmøter, vil forsvaret deretter utarbeide en underskriftskampanje for skatte domstol. Dette oppropet noen ganger går gjennom og skattyter vil ikke måtte betale en bot. Andre ganger svikter begjæringen og skattyter vil bli tvunget til å betale en høyere skatt beløp.

Forsvaret, hvis dette skjer, vil likevel prøve å hjelpe skattyter. Han eller hun vil bidra til å organisere noen poster, samle informasjon og forsøke å minimere den ekstra skatten. Noen skatterevisjonsforsvarstjenester vil låne de ekstra pengene til kunden dersom kunden ikke er i stand til å betale. Som med alle andre lån, vil skattyter må betale dette beløpet tilbake til forsvaret revisjon.

  • Skattemyndighetene kan revidere skatte informasjon som de mener er falske.
  • Noen overfor en bokettersyn kan slå til en advokat for forsvar.
  • Bokettersyn forsvar vil være en tjeneste som tilbys av skatteadvokater.