Hva er Bond Verdivurdering?

October 1  by Eliza

Bond verdivurdering er en prosess eller strategi som brukes til å identifisere markedsverdien av en gitt obligasjonslån. Denne prosessen innebærer åpner for nåverdien av renteutgifter knyttet til obligasjonen, samt den samlede verdien av saken på det punktet av modenhet, kjent som pålydende. Identifisere obligasjonen verdivurdering gjør det mulig for en investor å avgjøre om den samlede avkastningen fra investeringen er verdt å bruke tid og penger som kreves for å skaffe obligasjonen og hold den hele veien til modenhet. Mens obligasjons verdivurdering kan beregnes for hånd, mange investorer velger å ansette en finansiell rådgiver eller bruke hjelp av en obligasjon verdivurdering kalkulator som kan brukes gratis på Internett; uavhengig av hvordan det er beregnet, er det nødvendig å vite grunnleggende informasjon om obligasjonen, som for eksempel beløp og dato for rentebetalinger, diskonteringsrente av betalinger, forfallsdato, og den pålydende ved forfall.

Prosessen

Prosessen med obligasjons verdivurdering tar hensyn til kontantstrøm, eller rentebetalinger, koblet med obligasjonslånet. Vanligvis er kontantstrømmen realiseres fra rentebetalinger som er gjort på obligasjonen regelmessig for. Dette igjen er knyttet til pålydende på obligasjonen, eller pålydende verdi at bindingen holder på det tidspunktet den når modenhet. Ved nærmer den samlede verdien av investeringen fra begge disse vinkler, er det lettere for en investor å vurdere saken og avgjøre om det er verdt sin tid, eller hvis en annen investering alternativet bør velges.

Det er flere, grundige beregninger som kan brukes til å finne bond verdivurdering. Under den relative prisingen tilnærming, er pålydende på en obligasjon ofte bestemmes ved å sammenligne obligasjonen til en standard obligasjon, vanligvis ett utstedt av myndighetene; kredittvurdering av en obligasjon med sammenlignbare forfall og kontantstrøm kan brukes til å bestemme en obligasjonens markedsverdi. Arbitrage-fri prissetting innebærer å trekke hver kontantstrøm betaling separat; beløpet bestemmes av frekvensen av en nullkupongobligasjon på samme dato interessen betaling skjer. Et annet alternativ, den stokastiske kalkulus tilnærming, erkjenner muligheten for endringer i rentenivået og bruker en partiell differensial matematiske ligninger for å bestemme en obligasjonens markedsverdi. Ligningene for hver av disse prosessene kan bli funnet på Internett, eller beregnes på Internett ved bruk av en gratis økonomisk kalkulator; en finansiell rådgiver er ofte svært nyttig når du prøver å finne ut den mest nøyaktige verdien av en obligasjon.

Variable Interest

Deltagelse i bond verdivurdering kan være litt mer komplisert hvis renten forbundet med investering mulighet er variabel i stedet for fast. I dette scenariet, er oppgaven å projisere bevegelser i markedet og hvordan disse bevegelsene vil påvirke gjeldende rente. Om disse anslagene til Bonda € ™ s ytelse gir en informert idé om hvor mye renter som vil være tjent på hvert av punktene under Bonda € ™ s liv der utbetalingene gjennomføres til investorer. Mange investorer fokusere på worst-case scenario når renten er flytende eller variabel, og ta avgjørelser basert på det minimum av avkastning de kan forvente som følge av kjøp av obligasjonslånet.

Ting å vurdere

Mens obligasjons verdivurdering spiller en viktig rolle i investorâ € ™ s beslutning om å kjøpe problemet, det er andre faktorer å vurdere. Som enhver obligasjon kjøperen vet, obligasjoner bære en lav mengde volatilitet eller risiko i forhold til andre investeringer kjøretøy. Likevel, det er behov for å se nærmere på den finansielle stabiliteten i foretaket som utsteder obligasjonen før du gjør noen endelige beslutninger. Selv om fast rente koblet med obligasjonen er attraktiv, kan obligasjonskjøpere passere på avtale om selskapet eller kommunen som utsteder obligasjonen er ansett som en dårlig risiko. Mange investorer også velge å studere nåværende og tidligere trender i markedsrenten, for å finne ut om verdien kan øke eller avta over tid.