Hva Er Business Litigation?

February 4  by Eliza

Business søksmål er en spesialisering av lov involvert i å forsvare selskaper anklaget for noen type forseelse. Rettssaker er kravet om erstatning avgjøres ved søksmål. En litigant er den tiltalte, mens klageren er anklageren. I business søksmål, forsvarsadvokaten representerer et selskap i et gruppesøksmål, kontraktsrett, misligheter, eller annen type søksmål. Forbrukere, ansatte eller andre bedrifter kan ha et søksmål eller rettssak arkivert mot et selskap.

Class action business søksmål betyr at det er mer enn én klag organisere en prosess. Enhver type tvist kan være et gruppesøksmål sak. En søksmål advokat kan spesialister i å håndtere class action forretnings søksmål. Han eller hun representerer selskapet og dets rettigheter mot en gruppe av klagere i en domstol rettssak.

Forretnings søksmål advokater må også være dyktig på mekling som alternativ tvisteløsning til en domstol rettssak. I næringslivet mekling, til advokater for både litigant og klageren arbeidet med en nøytral part, eller midten person, løse eller avgjøre tvisten i minnelighet. Mekling skiller seg fra virksomhet voldgift i at en voldgiftsdommer gjør en juridisk dom etter å ha hørt begge sider av konflikten. Bosetninger gjort gjennom mekling er vanlige tvisteløsning i saker der tidligere ansatte i en virksomhet hevder de ble urettmessig oppsagt fra selskapet.

Kontrakt tvister er en vanlig type virksomhet rettssaker. Forretningskontrakter er juridisk bindende avtaler, men den nøyaktige betydningen av det skrevne teksten i en kontrakt er ofte åpne for tolkning. Hvis en klager filer en sak mot en bedrift for kontraktsbrudd, er selskapet blir beskyldt for ikke å følge med på hva det avtalt i kontraktens vilkår. I denne type kontrakt tvist, forsvarer søksmål advokat og representerer selskapets handlinger i sammenheng med kontraktens avtalen.

Malpractice virksomhet problemer vanligvis gjelde for bedrifter og enkeltpersoner i det medisinske feltet. Medisinsk malpractice Forsvareren representerer den tiltalte i saker som for eksempel påstander om kirurgiske feil eller uaktsomhet. Profesjonell uaktsomhet business søksmål gjelder mange ulike typer bedrifter fra lovlig til fast eiendom til terapi.

Forbruker rettssaker innebærer hevder at selskapene handlet ulovlig. Dette kan være i de områdene av garantier eller påstander om defekt utstyr. Enkeltpersoner eller bedrifter kan registrere en sak mot et selskap i saker av immaterielle rettigheter eller brudd på varemerkerettigheter. For eksempel, hvis en klager hevder at en bil selskap stjal hans eller hennes oppfinnelse for en motortype, vil en bedrift søksmål advokat representerer firmaets rettigheter og ansvar i retten rettssaken.

  • Business søksmål er en advokatpraksis spesialisering fokusert på å forsvare selskaper anklaget for forseelse.
  • Klager arkivert mot en bedrift kan bli avgjort av retten gjennom mekling.