Hva er Christian Health Care?

September 20  by Eliza

Christian helsearbeid innebærer levering av helsetjenester med kristne religiøse verdier som sjef motivator. De viktigste kjennetegn ved kristne helsetilbudet er troen orientert fokus på fellesskap og bønn. I mange tilfeller innebærer dette en kostnadsdeling programmet i stedet for helseforsikring. Personer som deltok i slike programmer får økonomisk støtte for sine medisinske regninger i form av donasjoner fra andre enrollees, med sjekker og kontanter ofte ledsaget av bønnekort. Retningslinjer for å sikre og opprettholde Christian helsetjenester ofte holder seg til prinsipper utledet fra den kristne Bibelen.

Religion-orienterte programmer som Christian helsetjenester er ofte utviklet som svar på en opplevd fravær i det eksisterende systemet. I tilfelle av kristne helsetilbudet, er konvensjonell medisinsk forsikring vanligvis sett på som mangler når det gjelder både økonomisk og åndelig støtte. Selv om tradisjonell forsikring utmerkelser regningen dekning i bytte for månedlige premier, er beløpet vanligvis begrenset av kvalifiseringen fastsatt av forsikringsselskapet. Dette kan resultere i pasienter som mottar en mengde som er mindre enn det som er nødvendig for deres medisinske prosedyrer. De månedlige premier for konvensjonell medisinsk forsikring kan også være kostbart, avhengig av type politikk kjøpt.

En kristen helseprogram gir større dekning gjennom en community-basert støttesystem. Medlemmer av programmet får månedlige varsler om andre medlemmer som trenger økonomisk bistand med sine medisinske regninger. Basert på disse varslene, er medlemmer som kreves for å donere et fast beløp-vanligvis betydelig lavere enn tradisjonelle forsikringspremier-direkte til medlemmene i nød, effektivt å betale for regninger selv. I de fleste tilfeller, er regningene fullt dekket av donasjoner.

Dette systemet prøver å hjelpe medlemmene til å føle mer fullstendig involvert i hverandres velferd, og bygge en sterk, trosbasert følelse av fellesskap. Teksten er forsterket ved tilsetning av bønnekort og andre omsorgs elementer til donasjoner, slik at begunstigede å føle ekstra støtte fra andre kristne. Denne ånd av samarbeid og gjensidig omsorg sammen med økonomisk bistand gjør Christian helsesektoren et attraktivt alternativ for mange enkeltpersoner.

Slike programmer, men har sitt eget sett av mangler. Christian helsetilbudet med svake medlemskap kanskje ikke være i stand til å gi nok penger for visse tilfeller, som antall månedlige donasjoner er utilstrekkelig. I tillegg kan de bibelske prinsipper som medlems reglene er basert på være mer restriktiv enn konvensjonell medisinsk forsikring. Alkoholforbruket er generelt mislikt og prosedyrer som er i konflikt med kristne prinsipper, for eksempel vasectomies, ikke er dekket.

  • En bibel.
  • Christian helsetilbudet fokus på fellesskap og bønn.