Hva er Chromosome Sletting?

February 15  by Eliza

En kromosom sletting er en form for kromosom mutasjon. Kromosommutasjoner skyldes endringer i strukturen til et kromosom, i motsetning til genmutasjoner som er endringer i den kjemiske sammensetningen av et kromosom. Kromosommutasjoner kan faktisk bli detektert ved å se på DNA gjennom et mikroskop. Mutasjoner er forandringer i DNA og de kan ha negative eller positive konsekvenser.

Innenfor kjernen av levende celler, blir DNA som finnes i trådene kalles kromosomer. Hver type organisme har et bestemt antall kromosomer i sine celler. For eksempel, mennesker har 46 kromosomer, eller 23 identiske par. Langs kromosomer, gener som spesifiserer karakteristikker for cellene og til slutt organismen. Enhver mutasjon som oppstår til et kromosom vil påvirke denne genetiske informasjonen.

Når et kromosom sletting skjer, er en del av et kromosom fjernet eller slettet. Mesteparten av tiden, kan kromosomer bli funnet som lange tynne tråder av DNA i kjernen. De er alle sår rundt hverandre, så det er nok av muligheter for interaksjoner med andre kromosomer og med seg selv.

Under et kromosom sletting, kromosomet bryter på to forskjellige steder. Når bitene bli sammen igjen, er endestykkene festet og midtstykket er droppet ut. Denne midtstykket av kromosomet har nå blitt slettet. Avhengig av hva genetisk informasjon er gjennomført på den slettede stykke kromosomet, kan effekten være svært alvorlig. I noen tilfeller kan denne type delesjon være dødelige.

Når et kromosom sletting skjer, er genene i den slettede stykke alt, men tapte til cellen. Ettersom det ikke lenger er en del av kromosomet, vil de ikke gå gjennom prosesser av transkripsjon og translasjon, slik at de aktuelle proteiner vil ikke bli produsert. I tillegg bør cellen overleve og formere seg, som del av DNA vil ikke bli kopiert, slik at alle påfølgende celler vil også ha denne mutasjonen. Denne type mutasjon vil ha en dyp effekt på hvordan organismen fortsetter å utvikle seg. Egentlig alt, men de korteste kromosomslettinger er dødelig for cellen.

Avhengig av størrelsen på kromosom sletting, kan det bli sett gjennom et mikroskop. Som kromosomer finnes i identiske par, en fra far og ett fra mor, kan de to parene sammenlignes. Hvis det er en betydelig delesjon til en av de to, vil det se annerledes til sin partner. På denne måten, hvor delesjon inntraff kan også bestemmes.

Det er mange forskjellige humane kromosom sykdommer som er forårsaket av en kromosomdelesjon. Det er også mange forskjellige symptomer og alvorlighetsgraden av symptomer avhengig av hvilket kromosom ble slettet og hvor mye. Eksempler på lidelser forårsaket av kromosomslettinger er cri du chat og noen tilfeller av Duchenne muskeldystrofi.

  • Kjernen i hvert menneske somatisk celle inneholder 46 kromosomer.
  • Kromosomene er trådliknende strukturer som ligger inne i kjernen av dyre- og planteceller.