Hva er Ciprofloxacin?

November 22  by Eliza

Ciprofloxacin er et antibiotikum som brukes til å behandle bakterielle infeksjoner. Det er ett av flere legemidler som tilhører en antibiotika gruppe kalt fluorokinoloner. Disse virker på DNA av bakterier ved å avbryte den måten den kan reprodusere. Ciprofloxacin, som også er kjent av alternative navn som Cipro, kan være svært effektive, men ita € ™ s vanligvis bare brukes når andre antibiotika dona € ™ t eller Cana € ™ t arbeid. Ita € ™ s forbundet med et høyt antall farlige bivirkninger, og den risiko versus nytte av å bruke noen av fluorokinoloner er alltid nøye veies. Det er gode grunner til å bruke ciprofloxacin i visse tilfeller; for eksempel, er det en av de viktigste legemidler som brukes til å behandle anthrax eller andre bakterielle infeksjoner som er svarer til ulike antibakterielle grupper.

I de fleste land, kan folk bare få ciprofloxacin med en doctora € ™ s resept. Medikamentet er tilgjengelig i flere orale formuleringer og doserings kan avhenge av tilstanden som blir behandlet, og alder på pasienten. Medisinen er også tilgjengelig i injiserbare former og kan brukes som en del av intravenøs antibiotikabehandling. Når pasientene får denne medisinen, ita € ™ s viktig at de er helt ferdig med å ta den. Noen ganger folk begynner å føle seg bedre som antibiotika går på jobb, og de antar det er greit å slutte å ta medisinen. Dette skaper en sterk risiko for infeksjon rebounding med mye større kraft, og dette kan gjøre det mye vanskeligere å behandle.

Det er mange medisiner som ciprofloksacin negativt samhandler med, inkludert kinidin, amiodaron, og disopyramid. Mange av disse stoffene behandle hjerterytmen forhold. Det finnes andre medisiner som kan samhandle, inkludert mange antacids, og pasienter bør diskutere alle medisiner de tar med sin lege før du godtar en resept for dette stoffet. Ciprofloxacin er også kontraindisert eller må administreres nøye når folk har visse tilstander som diabetes, epilepsi, nyre- eller leversykdom, myasthenia gravis, eller visse hjerterytmeforstyrrelser som påvirker QT intervall.

Noen av de mer alvorlige risikoen ved å ta ciprofloxacin omfatter at det kan føre til alvorlig seneskade. Andre bivirkninger som krever øyeblikkelig legehjelp inkludere reduksjon i vannlating, gulfarging av øyne, forvirring, plutselig psykose eller hallusinasjoner, eller anfall. De fleste vil tolerere medisiner uten veldig mange bivirkninger, men de kan oppleve en følelse av nervøsitet, tåkesyn, magesyke, og fotosensitivitet (større følsomhet for sollys). Hvis noen av disse bivirkningene blir svært plagsomme, bør pasienten diskutere dette med behandlende lege.

Alle medisiner har fordeler og ulemper. Ciprofloxacin er intet unntak, og kan være av ekstraordinær bruk i medisinsk behandling eller problematisk å bruke for enkelte pasienter. Pasienter kan være proaktiv når du mottar et stoff med en tung bivirkningsprofil ved å betale oppmerksomhet til forventede bivirkninger og rapportere eventuelle symptomer som virker uvanlig eller om. På denne måten kan medikamenter som ciprofloxacin utnyttes effektivt.

  • Ciprofloxacin er noen ganger administrert intravenøst.
  • De uheldige bivirkninger av å ta ciprofloksacin kan inkludere uskarpt syn og økt følsomhet for sollys.
  • Praktisk talt alle antibiotika kan føre til negative bivirkninger av noen type.