Hva er Coal Geologi?

July 17  by Eliza

Kull geologi er en gren innen geologi som er fokusert på studiet av kull, et enormt økonomisk viktig stein funnet i flere regioner rundt om i verden. Kull er et svært rikt fossilt brensel med en rekke bruksområder, noe som gjør kull geologer kritiske til en rekke bransjer, inkludert kraftproduksjon industri og stålmølleindustrien. Fagfolk som arbeider i feltet av kull geologi vanligvis ha minst en mastergrad i geologi, med utdannet arbeid i kullfeltet.

Studiet av kull geologi inkluderer et bredt utvalg av kull relaterte emner, inkludert hvordan kull dannes, hvor det kan bli funnet, og hvordan den kan brukes. Kull formasjon er av stor interesse fordi prosessen med dannelse kan bestemme den geologiske sammensetning av kull, som i sin tur bestemmer hvor kullet kan benyttes, og hvor det er verdifullt. Kunnskap om hvordan kullformer kan hjelpe kull geologer finne nye forekomster, fastslå verdien av eksisterende innskudd, og bidra til generell geologisk kunnskap om historien til Jorden.

Mange kullforekomster er identifisert rundt om i verden. Det tar et kull geolog for å analysere prøver fra et innskudd for å finne ut hvilke mineraler er til stede, og hvor nyttig innskudd kan være. Kull geologer kan også spå om hvor mye kull tilgjengelig i innskudd og hvor mye innsats som kan være nødvendig for å pakke den ut. Målet geolog kan også jobbe med saker som å skaffe mineralrettigheter, skrive opp formelle rapporter for bedrifter som ønsker å selge eller bytte innskudd, og viser offentlige tjenestemenn hvordan et innskudd vil bli brukt.

Kull geologer er også interessert i bruksområder og applikasjoner for kull, alt fra tradisjonelle kullfyrte elektriske anlegg til utvikling av såkalt rent kull teknologi. Den naturlige overflod av kull gjør det til et attraktivt energikilde, men bekymringer om utslipp og forurensning har ført folk til å utforske nye måter å bruke kull, og alternativer til kull. For kull geologi fellesskapet, kan vise at kull brukes effektivt og trygt i energiproduksjon og andre oppgaver er en viktig del av jobben.

Studiet av kull geologi er ikke bare nyttig for energibransjen. Kull kan være ledsaget av forekomster av andre mineraler av verdi, og det kan også være viktig i forhold til geologisk historie. Kull geologer kan fungere for bedrifter som håndterer en rekke mineraler, ikke bare kull, og de kan også arbeide med mer generelle geologer på prosjekter som innebærer kartlegging av geologiske formasjoner, datering av slike formasjoner, og utforskningen av jordens historie.

  • Inngang til en kullgruve.
  • Store tunneler i en kullgruve.
  • Kull geologi er fokusert på studiet av kull.