Hva Er Commodity Forskning Bureau?

July 18  by Eliza

The Commodity Forskning Bureau (CRB) er en organisasjon som sporer og rapporterer om råvarepriser. Organisasjonen har gitt informasjon til finansnæringen siden 1934, og det er mye etterfulgt av handelsfolk av obligasjoner og råvarer, sammen med økonomer som er interessert i å spore markedstrender. Publikasjoner som prognoser for framtidige priser er lett tilgjengelig for medlemmer av offentligheten som er interessert i arbeidet til Commodity Forskning Bureau.

Råvareprisene er en viktig økonomisk indikator. Sett på egen hånd, de gir informasjon om tilbud og etterspørsel av varer og kan tilby ledetråder til fremtidig industriproduksjon og andre økonomiske emner av interesse. The Commodity Forskning Bureau utforsker råvareverdier tvers av en rekke bransjer for å få en generell overordnet bilde av trender.

Stiger og faller i råvareprisene kan også være nyttig å overvåke for informasjon om økonomien generelt. I perioder med inflasjon, råvareprisene stiger og obligasjonsverdier tendens til å falle. En topp i råvarer vil bli fulgt med et fall i obligasjoner, noe som gjør statistikk fra Commodities Forskning Bureau nyttig for obligasjons tradere, samt folk som spore varer. Råvareverdier kan også gi informasjon om politiske trender; for eksempel kan en økning i prisen på kakao bønner være en indikasjon på uro i nasjoner hvor kakao dyrkes, eller en plutselig økning i en utenlandsk vare kan reflektere diplomatiske spenningene gjør det vanskelig flytte forsyninger.

Siden den ble grunnlagt, har Commodity Forskning Bureau blitt kjøpt opp av en rekke ulike finansielle publikasjoner i en rekke fusjoner. Dette gjenspeiler interesse blant mange selskaper i å kjøpe opp organisasjoner med fokus på å generere, sporing, og diskutere økonomisk statistikk. Registreringer av denne organisasjonen, herunder økonomiske spådommer på grunnlag av endringer i råvarepriser, representerer en verdifull historisk og økonomisk ressurs, spesielt sett i tandem med historiske arkiver oppbevart av regjeringen og andre etater.

Offentlige uttalelser og spådommer av dette selskapet er ofte omtalt i de økonomiske media. De kan også være et tema av interesse i massemedia om et funn er spesielt viktig eller bemerkelsesverdig. Obligasjoner og råvarer tradere ser frem til nye publikasjoner fra Commodity Forskning Bureau for å se om deres investeringsstrategier er hensiktsmessig og effektiv. Informasjon fra dette selskapet er viktig for investorer som ønsker å ligge i forkant av kurven ved å gjøre prediktiv investeringsbeslutninger med mål om å dra nytte av nye trender i markedet.

  • Råvareprisene gi viktig informasjon om tilbud og etterspørsel av visse varer.