Hva er Contract voldgift?

July 12  by Eliza

Kontrakten voldgift er en juridisk prosess der en uenighet som følge av en kontrakt er løst. Kontrakten voldgift er en form for pådømmelse av de juridiske problemstillinger og spørsmål som oppstår i en kontrakt tvist. I de fleste tilfeller er voldgift i forbindelse med en kontrakt juridisk bindende.

Når to parter skrive og undertegne en juridisk kontrakt, er begge parter bundet til å respektere betingelsene i denne kontrakten. Hvis en part ikke har oppfylt vilkårene i kontrakten, anses det som et brudd. En person eller enhet som bryter et emne kan gjøres for å betale økonomisk erstatning dersom misligholdet skadet den andre parten økonomisk.

Mange moderne kontrakter skape voldgiftsklausuler for å håndtere brudd eller med andre kontrakt tvister. En voldgiftsklausul er en kontraktsklausul som mandater at tvister skal avgjøres ved voldgift. Med andre ord, når og hvis de to partene i kontrakten har et problem, vil problemet løses av en voldgiftsdommer i stedet for av en dommer.

Voldgift kan være strukturert på en rekke måter. Vanligvis vil en voldgiftsdommer eller et panel av voldgiftsdommere lytte til bevis og argumenter fra begge sider vedrørende tvisten. Oppmannen vil da komme til en avgjørelse på hvilket parti er riktig.

Voldgiftsdommer, eller panel, fungerer dermed på samme måte som den måten en dommer i en rettssal ville handle. Voldgift, derimot, trenger ikke alltid å være strukturert som en rettssak ville være strukturert. De fleste kontrakter som inneholder voldgiftsklausuler fastsette prosessen der kontrakten voldgift vil bli utført.

Når en kontrakt inneholder en voldgiftsklausul, er at klausulen bindende i de aller fleste tilfeller. Dette betyr at dersom kontrakten inneholder en voldgiftsklausul, vil partene være nødvendig av domstolene for å trene sine problemer i voldgift i stedet for i en rettssal. Den eneste gangen en voldgiftsklausul er ikke opprettholdt er om vilkårene for voldgift er grovt urettferdig og / eller hvis kontrakten er en "kontrakt av vedheft" eller en take-it-or-leave-it kontrakt der den ene parten egentlig hadde ikke annet valg enn å signere.

Hvis kontrakten voldgift skjer, det også er normalt bindende. Dette betyr at når en person er bundet til å løse en tvist gjennom kontrakt voldgift, de er også juridisk bundet til å følge med hva beslutningen oppmannen gjør. Voldgiftsmannens avgjørelse vil bli håndhevet av domstolene.

Det er mulig å anke en voldgiftsdommer avgjørelse i de fleste tilfeller ved å sende en bevegelse med lagmannsretten. Lagmannsretten, men er ærbødig til voldgiftsmannens avgjørelse, og vil ikke velte saken med mindre voldgifts handlet urettferdig eller voldgiftsmannens avgjørelse kunne umulig være gyldig. Dermed, i kraft, er klage bare en sjekk på prosessen med kontrakts voldgift og er ikke en sjanse til å ha en sak hørt i retten.

  • Kontrakten arbitation er en juridisk prosess for å løse en uenighet om en kontrakt.
  • Begge parter som signerer en kontrakt er juridisk bundet til å respektere betingelsene i denne kontrakten.
  • En voldgiftsdommer eller voldgiftspanelet fungerer på samme måte til måten en dommer i en rettssal ville handle.