Hva Er Country Risikoanalyse?

March 2  by Eliza

Landet risikoanalyse er en type evaluering brukes til å bestemme graden av risiko forbundet med å drive virksomhet innen en gitt nasjon, eller kjøpe verdipapirer som er innfødt til et gitt land. For å gjennomføre denne type risiko analyse, er det viktig å vurdere en rekke faktorer, blant annet den generelle økonomiske klimaet i landet, lover og forskrifter knyttet til industri, og den nåværende oppfatningen av at nasjonen i verdensmarkedet. Tanken bak å vurdere landrisiko er å sørge for at potensialet for avkastning er tilstrekkelig til å oppveie eventuelle risikofaktorer som kan være til stede.

En rekke ulike risikoene vurderes som en del av en samlet landet risikoanalyse. Mange av disse faktorene fokusere på situasjoner som er relevante for den generelle økonomien i landet og handel lover og forskrifter som er i kraft. Dette vil bety å forstå kostnadene ved å gjøre forretninger med dette landet, spesielt i form av skatter, toll og andre forpliktelser overfor regjeringen som kan gjelde. Samtidig, vil kursen som gjelder valutaen i landet også være en vurdering om at utenlandske investorer vil ønske å vurdere meget nøye.

Politiske faktorer er også viktig til oppgaven med å gjennomføre et land risikoanalyse. Den generelle stabiliteten i regjeringen er svært viktig, da det kan påvirke muligheten til investorene å ha kontroll over sine eiendeler. Ideelt sett vil det være relativt lite potensial for politisk uro som fører til statskupp eller andre store turnovers som kan ha negativ innvirkning på næringspolitikk. Vanligvis land som opplever en betydelig mengde av politisk uro er mindre attraktiv for flere konservative investorer som ville vurdere risikoen for å være større enn de potensielle avkastning.

Beliggenheten er også en stor omtanke for landet risikoanalyse. Her fokuseres det ikke bare på hvor i landet under vurdering ligger, men som nasjoner omringer det landet. Dette er viktig, siden muligheten til å flytte produkter inn og ut av landet kan bli påvirket av de lover og forskrifter i de omkringliggende land, effektivt gjør arbeidet vanskelig å rettferdiggjøre. Politisk uro eller økonomiske problemer i nærliggende land kan også ha en negativ effekt på landet under vurdering, dempe appell til investorer.

Den nøyaktige omfanget av hensyn som går inn i et land risikoanalyse vil variere noe, avhengig av omstendighetene i den nasjonen og den type aktivitet som en investor har i tankene. I noen tilfeller vil bekymringer om økonomisk stabilitet være svært lav, mens plasseringen forårsaker noen bekymringer. Andre ganger økonomien kan for tiden være blomstrende mens bekymringer om den kommende politiske klimaet kan dempe entusiasmen investorer. I hvert forsøk på land risikoanalyse, er det viktig å gå sakte og gi tid til å undersøke alle relevante faktorer før du tar en endelig beslutning. Gjør du det vil hjelpe investorer å ta informerte beslutninger som beskytter deres interesser og øke sjansene for å tjene en rettferdig nivå på retur.

  • Landet risikoanalyse er en type evaluering brukes til å bestemme graden av risiko forbundet med å drive virksomhet innen en gitt nasjon.