Hva er Crop forsikring?

October 23  by Eliza

Avling forsikring er en form for forsikring som er utformet for å beskytte bønder fra økonomiske skader forårsaket av alt fra en radikal nedgang i kornprisene til manglende evne til å plante på grunn av tørke. Mange regjeringer subsidierer sin avling forsikring, med private selskaper som tilbyr politikk som er støttet av regjeringen. En rekke forsikringsprodukter er tilgjengelig for bønder, avhengig av hvor de gården, hva de vokser, og hva slags dekning de trenger, med de fleste tjenester som tilbys av forsikringsselskaper som spesialiserer seg på avling forsikring og relaterte forsikringsprodukter.

Farming er en notorisk risikofylt virksomhet. Ugunstige værforhold som en plutselig frost, hagl, tornado, tordenvær, eller tørke kan koste en bonde en sesong avling, og avlinger er også sårbare for skadedyrangrep, skader fra dyr, og sykdom. I tillegg til alle disse problemene, er bønder ofte utsatt for økonomisk skade som følge av fallende korn kostnader, stigende kostnader for utstyr og forsyninger, og økende transportkostnader. Avling forsikring er utformet for å redusere den økonomiske risikoen for jordbruk, slik at bøndene kan fokusere på arbeidet sitt uten fretting om en rekke potensielle scenarier som kunne stave økonomisk ruin.

Når en avling forsikring er skrevet, etablerer det den spesifikke avling blir forsikret, slik som hvete eller mais, og beskriver innholdet i dekning. Den mest grunnleggende dekning gir vanligvis utbetalinger i tilfelle at avlinger er skadet som følge av vær, sykdom, skadedyr, eller dyreliv. Mer ekspansiv politikk kan inkludere forsikring tiltak for å beskytte bøndene hvis de blir tvunget til å plante sent eller ikke i det hele tatt av været.

Politikk kan også omfatte tiltak som er utformet for å beskytte bønder fra svingninger inntekter. Når politikken er kjøpt, kan selskapet bestemme en rettferdig pris for avlingen, og gir en utbetaling hvis bonden ikke klarer å få den prisen når avlingen kommer til markedet. Forsikringsselskapene kan også gi dekning mot inntektstap som følge av en mindre enn forventet avling og andre problemer. En god avling forsikring vil ha noen unntak og en detaljert gjennomgang av alle tilgjengelige dekning.

Avling forsikring kan bli veldig komplisert. Av denne grunn, bønder liker å jobbe med spesialiserte kornforsikringsagenter når de kjøper en policy. Agenten kan diskutere alle alternativene med bonden, gi noen anslag for premie for forsikringer av forskjellige nivåer, og gi anbefalinger om den beste forsikring for å kjøpe. Som med alle forsikring, må kjøper balansere kostnadene av premien mot de mulige økonomiske skader som kan oppstå uten forsikring.

  • Avlinger kan være i faresonen for en rekke værforhold, inkludert tornadoer.
  • Forsikring lindrer noe av bekymringen som kommer med vanlige oppdrettsfallgruvene.
  • Hagl kan være ødeleggende for avlingene.
  • En politikk vil sikre en bestemt avling, slik som hvete.
  • Avling forsikring kan bli veldig komplisert.
  • Mange bønder kjøpe avling forsikring i tilfelle naturkatastrofer som tørke.
  • Avling forsikring beskytter bøndene mot økonomisk skade forårsaket av en rekke faktorer.