Hva er Cross-Sikring?

January 14  by Eliza

Cross-sikring er en investeringsstrategi som innebærer sikring noen form av kontanter vare ved å gjøre bruk av en terminkontrakt. Futures kontrakten må være på noen type beslektet vare i stedet for en annen cash vare. I tillegg må både varen og futures kontrakt markeder involvert demonstrere et lignende mønster med dagens prisutvikling.

For å forstå hvordan grensesikrings fungerer, er det først nødvendig å forstå prosessen med sikring generelt. I hovedsak er sikring et middel for å isolere investor fra volatiliteten i markedet ved å ta en posisjon i to forskjellige markeder. Mens de posisjoner vil være mer eller mindre like, vil de være motsatt av hverandre. Sikring skapes når en investering er gjort i en annen stilling knyttet til et derivater kontrakt for å motvirke den totale risikoen. Tap i ett marked blir motvirket av gevinster i et annet marked, og dermed minimere den totale graden av risiko for investoren.

Cross-sikring bygger på den samme ideen ved å legge element av å sørge for de to investeringene har noen form for relasjon til hverandre, samtidig som den er helt annerledes. For eksempel kan peanøttolje sikres ved å ta en futures posisjon involverer olivenolje. I tilfelle at peanøttolje begynner å svikte, er det en god sjanse for at olivenolje vil forbli sterk og kan selv begynne å oppleve et oppsving i markedsverdi. Som et resultat, kan investoren tape penger på peanøttolje kontanter handelsvare, men ytelsen til olivenolje futures bidrar til å oppveie tapet.

For kryss-sikring for å fungere, er det viktig å sørge for at det er noen form for logisk sammenheng mellom de to separate investeringsmuligheter. Uten noen form for sammenheng, de to investeringene er ingenting mer enn to investeringer. Ytelsen til en ikke er sannsynlig å påvirke ytelsen til den andre. Som et resultat, kan investor ha to helt gode investeringer, men er mer utsatt for markedssvingninger, fordi det er ingen grunn for en nedgang i ett til muligens utløse en økning med andre investeringer.

Cross-sikring bidrar til å skape et sikkerhetsnett for investorer. Mens bestemme hvordan du setter opp en effektiv kryss hekk situasjon krever nøye forskning og omtanke, representerer strategien relativt liten risiko og gir en betydelig mengde av beskyttelse for investor.

  • Sikring er et middel for å isolere investor fra volatiliteten i markedet ved å ta en posisjon i to forskjellige markeder.