Hva er Data Protection Directive?

April 3  by Eliza

Data Protection Directive er en handling av lovgiver vedtatt av EU i 1995 for å skape et rammeverk for å beskytte personvernet og sikre opplysninger som kan identifisere ved innsamling, håndtering og behandling av data. Under direktivet, ble medlemmer av EU pålagt å implementere lover å støtte direktivet av 1998. Formålet med Data Protection Directive var å ta opp bekymringer for personvernet, samt menneskerettighetsspørsmål rundt bruk av data, en bekymring blant noen EU-medlemmer der retten til privatliv er ansett som et viktig sosialt og menneskerett.

Offisielt kjent som direktiv 95/46 / EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, er Data Protection Directive laget for å standardisere og harmonisere prosedyrer for sikring av data på tvers av europeiske Union. Folk er ikke lov til å behandle personopplysninger uten samtykke fra den part som er involvert, folk har rett til å få tilgang til sine egne data og korrigere feil, og data kan ikke misbrukes eller brukes uten samtykke fra personen det gjelder.

En rekke ulike typer data, inkludert identifikasjoner og kontonummer, er dekket under dette direktivet. Beskyttelse av private data ble en spesielt stor bekymring med bruk av elektroniske systemer for aktiviteter som betalingsbehandling og data innsending. Slike systemer hadde potensial for misbruk og kompromiss, og lage lover for å beskytte elektroniske data var en viktig del av å beskytte personvernet og sikkerheten til personer som bor i EU.

I tillegg til å diskutere behandlingen av data innenfor EU, Data Protection Directive dekker også utlevering av data til land utenfor regionen. Dette er laget for å begrense uautorisert spredning av informasjon om EU-borgere og for å øke datasikkerheten. Selskaper som arbeider med mennesker i EU må vise at de har tilstrekkelig beskyttelse på plass for å sikre data og hindre den fra å bli misbrukt. En vanlig situasjon hvor dette kommer opp er med flyselskapene, hvor operatører må beskytte informasjon om passasjerer for trygghet og sikkerhet.

Som andre handlinger av lovgiver utviklet i EU, skaper dette dokumentet definisjoner og setter ny standard designet for å bli brukt av alle EU-medlemmer. Data Protection Directive ble utviklet med innspill fra lovgivere hele EU, samt personvern talsmenn, advokater og andre konsulenter med informasjon om databehandling og de tilhørende bekymringer for personvernet.

  • Stativer av servere som inneholder data.