Hva er de 12 Steps?

January 5  by Eliza

De 12 trinn utgjør den definerende gjenopprettingsprosessen av de som hører til Anonyme Alkoholikere (AA). Bill Wilson og Bob Smith først utviklet dem. Sammen Wilson og Smith utviklet et program for å hjelpe alkoholikere. Dette inkluderte arbeider de 12 trinnene, og senere bistå andre utvinne alkoholikere å øve de 12 trinnene.

Siden jeg skrev de 12 trinnene i AA "Big Book", som det kalles, har trinnene blitt noe tilpasset utvinning av andre former for avhengighet. Anonyme Narkomane bruker 12 trinn nesten identiske til AA Andre kan bruke en modifisert 12 trinn program for å gjenopprette fra gambling, seksuell avhengighet, eller å slutte å røyke.

De 12 trinn må først ta arbeidet steg for steg. Det første trinnet er å innrømme at man har et problem og erkjenner at man er maktesløs til å løse det problemet. Det andre trinnet er å tro at en høyere makt kan bidra til å gjenopprette en til tilregnelighet. Neste alkoholikeren snur problemet over til den høyere makt i trinn 3.

En høyere makt trenger ikke å bety Gud. Uttrykket er en høyere makt, som vi "forstå det." Så mange ateister og agnostikere er i stand til å jobbe de 12 trinnene uten å omfavne en form for organisert religion. Hvor mye høyere makt er en religiøs figur avhenger veldig mye på hver enkelt AA gruppe.

Noen grupper er veldig religiøs, og kan ende et AA-møte ved å si "Fader vår." Andre grupper avkall dette. Nesten alle AA-møter ender med folk holde hendene sammen, og minst observere deres fellesskap som en gruppe. Gruppen selv kan være den høyere makt.

Trinn 4 er en vanskelig en, hvor man tar et moralsk beholdning av seg selv. Dette betyr erkjenner feil, atferd og mønstre som fører en til å drikke. En sponsor guider vanligvis dette trinnet.

Trinn 5 tar det moralske beholdningen ytterligere. Man må erkjenne og innrømme ens feil, bekjenne dem til en høyere makt, og også til en person. Vanligvis sponsor fungerer som en skriftefar i dette tilfellet.

Trinn 6 er en uttalelse av beredskap til en høyere makt, og til kanskje en sponsor. Man gjenkjenner igjen, som i trinn 2 at en høyere makt kan fjerne ens feil. Trinn 7 spør deretter alkoholikeren til "ydmykt" be høyere makt for å fjerne feil.

I de 12 trinnene, 8 og 9 er aktive trinn. Man erkjenner urett man har forpliktet seg til andre og spør deres tilgivelse. Trinn 9 kaller spesielt for hvile for å bli gjort, der det er mulig, til dem man har skadet.

Trinn 10 og 11 fortsetter prosessen med moralsk inventar og tettere tilknytning til en høyere makt. Trinn 12 er et annet svært aktiv trinn der man forplikter seg til å hjelpe andre alkoholikere.

Folk i AA fortsette å jobbe de 12 trinnene, kanskje i en mannsalder. Noen synes de har tilstrekkelig restituert til bare delta på møter og til. Andre finner de trenger regelmessig til stede på møtene for å forbli forpliktet til utvinning. Ytterligere studiegrupper kan bli tilbudt på hvert av trinnene. Det finnes også bøker som belyser hvert trinn nærmere, noe som kan lede kollokviegrupper.

Arbeide de 12 trinnene er en intensiv og engasjert prosess. Det har blitt funnet effektive imidlertid, og mange mennesker skylder deres utvinning fra aktiv alkoholisme å jobbe de 12 trinnene og til filosofien og støtte av AA

  • Narkomane og alkoholikere innrømme at de har et problem i det første trinnet.
  • Drikking blir et problem så snart det negativt påvirker en persons liv og relasjoner.