Hva er de beste måtene for å håndtere Lekker Kjellere?

February 21  by Eliza

Dealing med lekker kjellere kan være svært frustrerende faktisk. For å få de beste resultatene når det gjelder å håndtere lekker kjellere, bør individer starte med å peke opprinnelsen av lekkasjen. Mens i noen tilfeller kan feste en brukket eller skadet rør være nok til å forhindre fremtidige kjeller lekkasjer, kan de som er forårsaket av dårlig drenering eller fundament sprekker krever anvendelsen av kjeller tetningsmidler. I tillegg kan det å installere et drenerings flis eller endre skråningen av et verft være en effektiv måte å hindre utvikling av fremtidige kjeller lekkasjer.

En av de viktigste første trinn for å håndtere lekkasjer kjellere involverer identifisering av lekkasjen. I mange tilfeller kan en lekkasje kommer fra sprekker i kjelleren fundament, selv om en brukket eller lekk rør kan også være å klandre. Mens noen personer som har erfaring i entreprenør kan være i stand til å identifisere kilden til lekkasjen på egen hånd, i de fleste tilfeller vil en entreprenør være nødvendig for å fastslå den eksakte opprinnelse. Entreprenøren som bygget bygningen er vanligvis den beste personen til å ta kontakt, så han eller hun vil ha mest erfaring med vanskelighetene med anlegget i spørsmålet.

Hvis en brukket eller lekk rør har forårsaket en lekkasje, bør røret byttes ut så snart som mulig. En lekkasje som ble forårsaket bare ved sprekker i kjelleren vegger eller gulv, eller ved dårlig utvendig drenering mønstre, kan avhjelpes ved bruk av en kjeller fugemasse. Huseiere kan vanligvis gjelder fugemasse med relativ letthet; flere strøk av tetningsmasse vil vanligvis være nødvendig å fullstendig hindre fremtidige lekkasjer.

De som har mer alvorlige lekkasjer, eller for hvem tetningsmidler ikke er vellykket eller hensiktsmessig, må kanskje vurdere bruken av drenering fliser. En drenering flis består av en grøft som er bygget under kjelleren, og som hjelpemidler i drenering av vann bort fra kjellervegger og gulv. Selv om dette produktet krever vanligvis en entreprenør for montering, og kan være svært dyrt, er det en av de beste måtene å håndtere lekker kjellere.

I noen tilfeller kan endre skråningen av rundt verftet være et mulig alternativ for de frustrert med lekker kjellere. En hage som skråner mot et hus er en sannsynlig årsak til kjeller lekkasjer, som vann har en tendens til å samle nær stiftelsen. Skrånende verftet bort fra stiftelsen gjør at vannet renne bort fra dette området.

  • Å hindre kjeller lekkasjer, bør alle fundament sprekker tettes.