Hva er de beste strategiene for derivathandel?

December 29  by Eliza

Derivathandel er den mest komplekse form for økonomisk investering. De beste strategiene for derivathandel er høy sannsynlighet handler med god risiko for å belønne forholdstall. Den valgte strategien må passe innenfor rammen av handelssystemet. Disse systemene er designet med spesifikke mål, penger ledelse reglene, og den type handel som skal gjennomføres.

Retail investor har tilgang til futures og opsjoner på ulike finansielle eiendeler innen derivatmarkedet. Over-the-counter (OTC) alternativer er vanligvis ikke handles av private investorer, men er tilgjengelig i noen land. Navigere disse komplekse markeder og velge riktig strategi til rett tid er vanskelig for selv de mest erfarne handelsmenn.

Derivater handles for sikring, risikostyring, og spekulative formål. Futureskontrakter kan omsettes for selve salget og levering av varer og andre eiendeler. Systemet og strategien som anvendes bør passe til formålet med investeringen. En strategi utviklet for risikostyring kan ikke være hensiktsmessig for spekulasjon. Derivative trading strategier er utviklet for en rekke formål.

Bestemme den beste strategien for spekulative formål ville innebære en retningsbestemt skjevhet på det underliggende aktiva. Prosessen med retningsanalyse kan utføres gjennom fundamentale eller tekniske teknikker. Fundamental analyse er en metode for å vurdere prisen på et aktivum gjennom kvalitative og kvantitative studier. Teknisk analyse er ofte referert til som diagram lesing, og inneholder en rekke indikatorer og chart mønstre.

Når en retnings skjevhet er fastsatt, kan investoren velge riktig derivathandel strategi. Opsjonsstrategier gi samtaler og setter som kan kjøpes eller selges. Bullish, bearish, og nøytrale strategier kan bli gjennomført på grunnlag av retningsendrer. Kombinasjon og kompliserte strategier kan utvikles ved hjelp lange og korte posisjoner på ulike alternativer med ulike innløsningskurser og utløpsdatoer.

Volatilitets studier er en integrert del av opsjonsstrategier. Verdien av en opsjon er avhengig av prisen på eiendelen, innløsningskursen, volatilitet, tid før utløp, og renter. Disse faktorene må undersøkes for å velge det beste alternativet strategi. Programvare og elektroniske ressurser er tilgjengelige for å hjelpe investor forskningsopsjonsprisings og sannsynlighetsfaktorer.

Sikring og risikostyring strategier brukes av investorer som er opptatt av den forventede volatiliteten eide eiendeler eller verdipapirer som blir kjøpt. Nedsidebeskyttelse er gitt på en måte som ligner på en forsikringspolise. Investorer er i stand til å opprettholde eierskapet og fortjenestepotensial av verdipapirer samtidig begrense mulige tap gjennom bruk av finansielle derivater.

Produsenter og leverandører av alle slag bruker futures markedet for å kjøpe og selge produkter og materialer. En bonde er i stand til å låse i salgsprisen på mais gjennom derivathandel. Et internasjonalt konsern kan sikre seg mot valutaverdier i terminmarkedet. De typer derivathandlene som kan gjøres er tilnærmet ubegrenset.

Velge den beste strategien for derivathandel begynner med et handelssystem. Risikotoleranse og belønning forventning må beregnes på forhånd sammen med sannsynligheten for suksess. Pengene ledelse er et sentralt element i enhver handelssystem. Den valgte strategien kan være så enkelt som å kjøpe en put eller en samtale. Komplekse strategier krever kunnskap, erfaring og forskning for å finne den beste strategien for å oppnå investeringsmålet.

  • Derivathandel er den mest komplekse form for økonomisk investering.
  • De beste strategiene for derivathandel er høy sannsynlighet handler med god risiko for å belønne forholdstall.