Hva er de beste tipsene for å bestride skifterett?

December 14  by Eliza

Skifterett består av lovlig å etablere gyldigheten av en vilje og gjøres typisk før en oppnevnt dømmende myndighet. Ride tinglysing innebærer hevder at en del av en vilje er ugyldig eller ikke nøyaktig gjenspeiler ønskene til den avdøde. En rekke årsaker, de fleste av dem følelsesmessig, kan resultere i noen bestride skifterett. Uavhengig av årsaken til utfordringen, etter noen konkrete tips kan hjelpe en person sikre at alle bekymringer er adressert. Disse inkluderer å være sikker på det eksakte innholdet i testamentet, avgjøre om thereâ € ™ s virkelig en grunn til å bestride det, og avgjøre om gevinstene av en vellykket kamp ville oppveie tapene av en mislykket en.

Først bør man være sikker på å lese viljen grundig. Mange ganger, familiemedlemmer og nære venner av den avdøde er emosjonelle når de først lese eller høre innholdet av viljen. Som et resultat, er viktige detaljer ofte oversett. Hvis det er noen juridiske termer som er forvirrende, bør man være sikker på å be om en avklaring. Bedre forstå viljen kan bidra til å unngå unødig forvirring, og det kan også hjelpe i å peke ut avvik som kan være avgjørende for ens sak når ride skifterett.

Når viljen har blitt grundig gjennomgått, bør man handle raskt for å løse eventuelle dvelende bekymringer. Mange jurisdiksjoner har begrensninger på hvor lenge en person kan ta når det kommer til å bestride skifterett, så ta opp problemene så snart som mulig vil bidra til å unngå å miste retten til å bestride. I tillegg er det viktig at alle som har bekymringer snakke med en tinglysing advokat. Bare partier som har en økonomisk interesse i boet kan bestride en vilje, og blir misfornøyd med vilkårene i en vilje anses ikke gyldig ride skifterett. I stedet må man vise bare føre til at vilkårene i testamentet er ugyldig, og en god skifterett advokat kan bidra til å finne noen alternativer.

Når det er fastslått at det er en sak for å bestride skifterett, er det viktig å veie risikoen. Noen stater har lover på plass som tilsier at enhver part som bestrider gyldigheten av et testament må være vellykket i hans bevegelse eller risiko mister alle rettigheter til å samle. Dette er særlig aktuelt dersom viljen inneholder en no-contest klausulen. Å miste et krav om hvem som får te sett er kanskje ikke verdt å miste en større del av boet. Prøver først å trene disse sakene mellom andre nyter godt av viljen kan ofte forhindre unødvendig og kostbar rettssak.

Hvis saken ikke kan løses og søksmål blir nødvendig, bør man være sikker på å sende forslaget ride tinglysing med domstolen som holder riktig jurisdiksjon i saken. Gi så mye informasjon som mulig i forhold til tilfelle. Noen dokumentasjon, for eksempel brev skrevet av den avdøde som sikkerhetskopiere kravet, skal presenteres for retten under høringen. Gjør du det vil styrke ens sak og hindre en din-ord-mot-mine argument.

  • Skifterett består av lovlig å etablere gyldigheten av en vilje og gjøres typisk før en oppnevnt dømmende myndighet.