Hva er de beste tipsene for Bedriftskultur analyse?

June 19  by Eliza

En grundig bedriftskultur analyse vanligvis krever en dyp forståelse av kjerneverdiene i selskapet. Dette inkluderer mål, filosofier, og hvordan arbeidet er kontaktet. Det kan også omfatte kunnskap om administrasjon, salg og kunder. Det overordnede målet er å avdekke hvordan og hvorfor ting gjøres i en bestemt organisasjon.

Mens det er mulig for en bedriftskultur analyse for å avdekke praksiser og verdier som er vanlig blant de fleste ansatte, kan det ikke fullt ut redegjøre for quirks av enkelte avdelinger, lag og arbeidere. Disse aspektene av en bedriftskultur kan til slutt ha en stor innvirkning på organisasjonen som helhet. Av denne grunn kan det være nyttig å studere kultur både som det eksisterer bedriftsomfattende og i disse mindre grupper.

Karakter av en bedriftskultur analyse vil vanligvis endres med selskapet. Dette betyr at måten selskapet er undersøkt kan også bli nødt til å endre seg. En av de beste måtene å få plass for en endring kultur er å studere en tidligere analyser og legg merke til hvordan selskapet fungerte da i forhold til i dag. Dersom en analyse ikke er gjennomført tidligere, kan en generell kunnskap om endringer i bedriftskultur gjennom årene også være nyttig.

En effektiv bedriftskultur analysen vil erkjenne at bedriftskulturen er væske. Mens noen sentrale prinsipper kan forbli uendret, vil verdiene ofte skifte i reaksjon på endringer i samfunnet, kundeatferd, og økonomisk suksess. Handlingene til konkurrenter kan også endre bedriftskultur.

Endringer i teknologi kan også ha en dramatisk effekt på bedriftskultur. Forstå hvordan ansatte se og bruke verktøy for eget fag kan muliggjøre enklere feilsøking og mer effektiv bruk av ressurser. Det kan være nyttig å studere hvordan ansatte tilpasse seg nye innovasjoner i tillegg til hvordan de påvirker utvikling av kultur.

Virkningene av eksterne markedsforholdene kan være en annen viktig del av en grundig kulturanalyse. Som økonomien svinger, vil personlige, avdelings, og hele selskapet behov også endres. Dette kan resultere i noen av de mest kraftfulle endringer i organisasjonsverdier.

En bedriftskultur analyse kan tjene flere formål. Det kan hjelpe ledere til å bestemme hvilke endringer kan være nødvendig for å forbedre den generelle klimaet i en organisasjon. En analyse kan også brukes til å gi veiledning om hvordan en bedrift kan best bruke sine ressurser. Effektiv kultur analyse kan gi en organisasjon nødvendige verktøy for å hjelpe selskapet blitt mer enhetlig også.

  • Det kan være nyttig å studere en kultur både slik den eksisterer i hele selskapet og i mindre grupper.
  • Ledere som ønsker å utføre en bedriftskultur anaylsis vanligvis starter ved bare å studere sine ansatte.