Hva er de beste tipsene for CFD-aksjen?

August 1  by Eliza

En kontrakt for forskjellen (CFD) er et derivat produkt. Den høye gjeldsgrad gitt gjør CFD aksjehandel et attraktivt alternativ til handel av aksjer direkte. De beste tipsene for CFD aksjehandel inkluderer bruk av en pengene styringssystem og et velprøvd handelssystem samt å ta eventuelle avgifter i betraktning.

Day trading aksjer er forenklet ved CFD aksjehandel. Lange og korte posisjoner kan legges inn med margin priser så høyt som 20: 1. CFD aksjehandel er ideell for å spekulere på kortsiktige kursbevegelser i aksjer.

Kontrakt for forskjell trading er sterkt belånt. Dette kan være attraktive for nye handelsmenn som ønsker å få stor fortjeneste med en beskjeden investering. Utnytt er en toveis gate. Kontrollere store mengder lager med en 5 prosent eller 10 prosent innskudd kan også virke mot den næringsdrivende, fordi tapene kan legge opp raskt. Den næringsdrivende bør være bevæpnet med en god penger styringssystem.

Handelssystemer er sjelden vellykket uten en god penger forvaltningsplanen. Alle profesjonelle tradere bruker et system av pengene ledelse. Systemet kan være så enkelt som å sette maksimalt tap per handel på 5 prosent av kontoen verdi. Ved å finne den maksimale tap som en dårlig handel vil produsere, kan handelen størrelse bestemmes. Denne prosedyren kan virke counterintuitive til en ny handelsmann, men ved hjelp av denne worst-case scenario er akkurat hva skiller vinnere fra tapere.

Etter at pengene forvaltningsplanen er etablert, bør den næringsdrivende skal bruke et velprøvd system. Skjønnsmessige trading er en nær slektning av gambling. System trading gir for risikostyring teknikker som for eksempel plassering av stoppe tap og akseptable risk / reward-forhold. Etablerte handelssystemer kan kjøpes eller leies. Den beste handelssystemet er en utviklet og testet ved den enkelte handelsmann.

CFD aksje trading innebærer gebyrer og provisjoner. CFD margin finansiering kan medføre overdreven avgifter hvis stillinger er holdt i en lengre periode. Langsiktig trading bør unngås med disse derivatene. Flat-rate megler avgifter kan bli belastet ved inngåelse og spennende stilling. Provisjoner kan også bli siktet i form av et spredt, som er forskjellen mellom kjøps- og salgskurs.

Et gebyr og provisjon tidsplan bør gis av CFD megler. Disse avgiftene kan være forskjellen mellom en vinnende dag og en tapende dag. Avgifter skal brukes til handelssystemet og penger forvaltningsplanen. Noen meglere kan belaste flate avgifter pluss spre avgifter, og noen kan kreve en plattformavgift. Investorer bør være sikker på at alle megler avgifter er opp foran, uten skjulte overraskelser.

Det er to typer av CFD leverandører. En direkte CFD megler belaster vanligvis litt høyere provisjonssatser. Denne typen megler bruker ekte live markedspriser, og kjøper og selger limitordre kan plasseres. Spredningen-betting type meglere vanligvis belaste lavere provisjonssatser. I noen tilfeller må data feed utstyrt med deres plattform omsettes, som kanskje eller kanskje ikke speile de faktiske markedsdata.

CFD aksjehandel er ikke godkjent i noen land, inkludert USA. CFDer er også tilgjengelig for andre typer finansielle eiendeler. Mange råvarer, indekser og valuta er tilgjengelig i form av CFD derivater.

  • En kontrakt for forskjellen (CFD) er et derivat produkt.