Hva er de beste tipsene for evaluering Index Fund ytelse?

September 25  by Eliza

Et viktig skritt i å velge et indeksfond som å investere er å evaluere indeksfond ytelse. Resultatene av evalueringen vil trolig påvirke hvor mye penger en investor vil dedikere til et bestemt fond. Det er viktig at investorene fokusere på å samle inn nøyaktig informasjon om viktige kriterier når du gjør en beslutning.

Investorer evaluere indeksfond ytelse må vurdere mange ulike faktorer, blant annet historiske utviklingen, forvaltningshonorar, skattemessige konsekvenser og investeringsstrategi. En investor bør vurdere alle disse faktorene sammen, og også sammenligne avkastningen. Den historiske utviklingen av et fond kan gi en indikasjon på managementâ € ™ s dyktighet og fondets mulige fremtidige resultater. Investorer bør sammenligne hvordan en indeks utfører mot andre indeksfond og andre vel ansette indekser, for eksempel Standards & Poor 500 og Dow Jones Industrial Average.

En viktig del av indeksfond ytelse er forvaltningshonorarer. To typer avgifter er inkludert i forvaltningshonorarer. En avgift er for folk som administrerer fondet og andre avgiften er for handel med verdipapirer. Avhengig av strategi, kan den indeksfond gjøre flere bransjer eller bare noen få. Hver handel pådrar seg et transaksjonsgebyr, så en grunnlegg € ™ s forvaltningshonorar vil bli høyere hvis det handler ofte.

Det er viktig å merke seg at verdipapirfond ofte utføre samt en markedsindeks etter at forvaltningshonoraret er tatt hensyn til. Svært sjelden kan indeksfond konsekvent bedre enn markedet etter avgifter. Basert på dette, mange investorer velger å investere i totale aksjemarkedet indeksfond som etterligner en indeks, krever mindre forskning for å opprettholde og lade lavere avgifter.

Investorer som ønsker å vurdere riktig indeksfond ytelse bør vurdere de skattemessige konsekvensene, betaler oppmerksomhet til omløpshastighet, eller hvor ofte et fond handler aksjer. Indeksfond med et høyere omsetningshastighet vil medføre flere salgsgevinster skatt, og mottatt utbytte er også beskattes. Investorer bør også lese hva analytikere sier om indekser og markeder, fordi analytikere har tilgang til bedre informasjon og forstå finansmarkedene bedre enn den gjennomsnittlige investor, noe som gjør hva analytikere rapporterer relevant for investorer. Analytiker rapporter tilbyr ofte godt begrunnet innsikt om hva som fungerer innenfor et gitt marked og hvor markedet er på vei.

Noen hevder at det viktigste aspektet i å vurdere resultatene av enhver investering er å avgjøre om investeringen er i tråd med overordnede investeringsstrategi. For eksempel, ville investorene fokuserer på lav-risikofond ikke ønsker å velge et fond med en ekstremt høy avkastning, fordi fondet mest sannsynlig investerer i risikable aktiva og har volatile ytelse. Etter beslutter på en strategi, bør en investor være spenstig og rolig. Markedet vil svinge på kort sikt, som er ingen grunn til alarm. Bare hvis avkastningen over flere kvartaler er under gjennomsnittet bør en investor vurdere å endre sin strategi.

  • Investorer bør sammenligne hvordan en indeks utfører mot andre indeksfond og andre vel ansette indekser, for eksempel Standards & Poor 500.
  • Investorer evaluere indeksfond ytelse må vurdere historisk ytelse, forvaltningshonorar, skattemessige konsekvenser og investeringsstrategi.