Hva er de beste tipsene for IFRS regnskap?

November 8  by Eliza

Riktig identifisering av finansielle transaksjoner, fusjoner og oppkjøp i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) på balanse, oppstilling over totalresultat, og kontantstrømmer er viktig å IFRS regnskap. IFRS regnskap er utformet for å hjelpe aksjonærer, kreditorer og finansielle rådgivere avgjøre om ikke å investere i et selskap basert på nøyaktige og ærlige finansielle rapporter. Derfor bør finansielle transaksjoner og hendelser være relevant og rapportert i god tro. Når man skal skille finansielle data basert på slike kriterier, bør IFRS revisor utarbeide rapporten omfatter kun data som ville påvirke en individualâ € ™ s beslutning om å investere i selskapet. Inkludering av notater og informasjon knyttet til selskapet? € ™ s regnskapsprinsipper og vurderinger skal også inkluderes for å tilrettelegge for økonomisk analyse av selskapet.

Balanser gi innsikt i den finansielle helsen til et selskap på tidspunktet for finansiell rapportering. Eiendeler, må gjeld og egenkapital vises på alle balanse utarbeidet i samsvar med IFRS regnskapsstandarder. Verdien av eventuelle eiendom, utstyr, inventar, investeringer, og kontanter eller kontantekvivalenter utgjør eiendeler. En IFRS revisor kan identifisere gjeld ved å finne registreringer av finansielle transaksjoner knyttet til skatt, lån, kreditt og annen gjeld. Egenkapital representerer noe kapital tilført i selskapet ved majoritetseiere eller investorer med ikke-kontrollerende interesse. Preparers av slike rapporter skal også sikre at informasjonen blir presentert i en lett-å-lese måte med klare klassifikasjoner og notater om nødvendig.

Oppstilling over totalresultat gi informasjon knyttet til inntekter og finans. IFRS regnskap krever at fortjeneste eller tap er klart rapportert. Denne standarden for rapportering krever også forbereder seg på å inkludere informasjon som er relevant for økonomisk analyse av selskapet. Hver komponent av inntekt må klassifiseres slik at investorer kan bestemme hvordan inntektene er generert. Skattekostnaden er relevant for investorer fordi det påvirker nettofortjenestemarginer. Derfor kaller IFRS regnskap for alle uttalelser av totalresultatet for å vise etter skatt gevinster eller tap også.

Kontantstrømoppstilling viser hvor godt selskapene generere og ansette kontanter og kontantekvivalenter i henhold til tre kategorier: operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. IFRS regnskap krever denne rapporten slik at potensielle investorer kan vurdere hvor godt et selskap skaper og benytter kontanter. Når presentere kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i henhold til IFRS regnskaps bør preparer omfatte alle transaksjoner som produserte inntekter. En IFRS revisor rapportering investeringsaktiviteter bør listen bare transaksjoner med kjøp og salg av eiendeler eller finansielle investeringer. Finansieringsaktiviteter kan identifiseres ved å vurdere eventuelle aksjeemisjoner, kredittvilkår, eller lån som genererte penger for selskapet.

  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) diplom for International Financial Reporting Standards (IFRS) er mer som en sertifiseringsprosess.