Hva er de beste tipsene for International Online Trading?

February 8  by Eliza

De beste tipsene for internasjonal online trading vil avhenge av investorens mål og hvor mye penger han eller hun ønsker å investere. Investere i børshandlede fond (ETF) kan være et praktisk alternativ. Handel i valuta (FX) markeder er også et populært valg. Uansett hvordan en investor velger å engasjere seg i internasjonal online handel, drive forskning om strategier og holde opp med aktuelle hendelser og trender er viktig.

Internett-baserte rabatt meglere har gjort internasjonal online trading et levedyktig alternativ for handel av aksjer, råvarer og valutaer. Portefølje diversifisering kan bli styrket på grunn av tilgjengeligheten av en rekke internasjonale eiendeler. Bredt baserte investeringer gir en sikring mot systemrisiko. Internasjonal online trading har gjort denne type investeringer tilgjengelig for hjem basert trader.

Rabatt meglere og investeringsbanker har gitt tilgang til internasjonalt handlede aksjer og obligasjoner. I USA kan kjøpe individuelle internasjonale aksjer oppnås gjennom å investere i amerikanske depotbevis (ADR). Disse verdipapirene representerer eierskap i et utenlandsk selskap og er tilgjengelige gjennom ulike investeringsbanker. Avgifter og en minimum investerings størrelse kan gjelde.

En mer praktisk måte å investere i internasjonale aksjer kan være gjennom ETF, som krever en mindre mengde investeringskapital, noe som gjør dem et bedre valg for den gjennomsnittlige investor. Mange ETF ikke faktisk eier aksjene som handles, men følge en indeks av disse aksjene. ETF er enkelt å handle og er tilgjengelig for de internasjonale aksje- og obligasjonsmarkedene.

Mange ETF spore store indeksene i de enkelte land. Investor som mener at et bestemt land vil oppleve vekst over gjennomsnittet kan investere i den generelle økonomiske utsiktene i det aktuelle landet. Dette bred tilnærming eliminerer risikoen med å investere i et enkelt selskap. Noen ETF spore bestemte økonomiske sektorer, noe som gir et middel til å fokusere på et bestemt segment av industrien.

Global ETF er allment variert og lett tilgjengelig for investor er interessert i internasjonal online trading. Various liste elektroniske ressurser, hastighet og spore resultatene av internasjonale ETF. Beslutningsstøtte verktøy er tilgjengelig for retail investor.

Råvarer, av natur, er internasjonale investeringer. Edle metaller, olje og landbruksprodukter er egnet for internasjonal online trading. En mangfoldig internasjonal råvareindeks er også tilgjengelig for næringsdrivende som ønsker å investere i generelle globale råvarer. Elektroniske ressurser kan hjelpe investorer med utdanning og handel med globale råvarer. Veiledninger og sporingstjenester kan hjelpe trader med investeringsbeslutninger.

Investorer som ikke har en futures trading konto kan delta i varehandel gjennom ulike ETF. Disse ETF ble opprettet for å spore resultatene av varer som handles i terminmarkedet. Noen av disse ETF er diversifisert i næringer som landbruk, energi og metaller. Andre er mer fokusert på enkelte råvarer som gull, olje og husdyr.

Noen råvare ETF spore selskapene knyttet til vare snarere enn selve varen. Finansielle instrumenter kjent som børshandlede notater (ETN) spore prisen for selve varen nærmere. ETN-er også tilgjengelig for bred råvaresektoren eksponering eller enkelte vare sporing.

Valuta er den største form for internasjonal online trading. Valuta trading er tilgjengelig i form av sted FX, valutaterminer og ETF i aksjemarkedet. Valuta er den største og kanskje mest volatile markedet i verden. Denne svært leveraged typen handel bør iverksettes med stor forsiktighet. Mange online ressurser er tilgjengelige for utdanning, opplæring og råd om handel internasjonale valutaer.

  • Internett-baserte rabatt meglere har gjort internasjonal online trading et levedyktig alternativ for handel av aksjer, råvarer og valutaer.