Hva er de beste tipsene for ofre for kriminalitet?

December 9  by Eliza

Noen av de beste tipsene for ofre for kriminalitet er de som involverer å få hjelp etter en forbrytelse. For eksempel har en forbrytelse offer rett til å anmelde forholdet til myndighetene i sin jurisdiksjon og kan føle myndighet etter å gjøre det. Andre nyttige tips omfatter de som involverer arbeider med media etter å ha blitt utsatt eller å miste en kjær på grunn av en straffbar handling. De beste tipsene for ofre for kriminalitet også omfatter de som dekker arbeider med post-kriminalitet følelser gjennom samtaler med troverdige kjære, kriminalitet offerets støtte grupper, og noen ganger til og med profesjonell rådgivning.

En av de beste tipsene for ofre for kriminalitet er å alltid anmelde forholdet. Noen ganger kan en forbrytelse offeret kan være tilbakeholdne med å rapportere en forbrytelse av frykt for kriminelle eller forlegenhet om å være et offer. Unnlate å rapportere en forbrytelse, men kan i hovedsak de kriminelle å komme unna med det han har gjort. Han kan da gå på å bedra en annen person eller til og med den samme personen igjen. Rapportere en forbrytelse kan bidra til å bringe kriminelle for retten og selv hjelpe offeret for forbrytelsen å føle myndighet.

Et annet tips for kriminalitetsofre innebærer media. Hvis en person har vært utsatt for et høyprofilert kriminalitet, kan han bli kontaktet for intervjuer av TV, avis og magasin journalister. Det er viktig for en forbrytelse offer å forstå at han har rett til å nekte intervjuer om ideen gjør ham ubehagelig. Han kan også beskytte seg mot påtrengende spørsmål ved å utnevne en person til å svare media spørsmål på hans vegne. I tillegg familiene til ofrene har vanligvis rett til å ekskludere reportere fra begravelser og rapportere dem til politiet dersom de stiller ut sjikanerende oppførsel.

Kriminalitetsofre kan også trenge tid til å sørge etter at de har vært utsatt for en kriminell handling; det er urealistisk å forvente at en forbrytelse offer vil glemme hva som har skjedd og gå videre som om han ikke har blitt påvirket. Det er normalt å føle et spekter av følelser etter å ha blitt utsatt, blant annet, sjokk, sinne, forlegenhet, frykt og tristhet. Snakker med andre om disse følelsene kan hjelpe en person til å gro etter en forbrytelse. For eksempel kan en forbrytelse offer dele sine følelser med familiemedlemmer og venner, men å bli en forbrytelse offer støttegruppe kan vise seg nyttig også. I tillegg kan en forbrytelse offer dra nytte av hjelp fra en profesjonell rådgiver som har erfaring med kriminalitet ofre.

  • Kriminalitetsofre kan bli psykisk traumatisert av sin ildprøve.
  • Kriminelle ofre bør være åpne om sine erfaringer til å hindre ytterligere følelsesmessig skade.
  • Det er viktig for en forbrytelse offer å dele sine følelser med andre for å fremme emosjonell helbredelse.
  • Krim offer støttegrupper gi et trygt miljø for folk å dele detaljer om deres traumer.