Hva er de beste tipsene for olje og gass Investorer?

September 23  by Eliza

Aksjemarkedet investorer noen ganger fokusere på en bestemt bransje, for eksempel energi. For de investorene som er interessert i å investere i olje- og gassaksjer, er det visse forventninger som må forstås. Olje- og gass investorer ofte må være tålmodig, fordi bestandene i denne bransjen har en tendens til å være flyktig - det vil si, de viser dramatiske prissvingninger basert på tilbud og etterspørsel av disse ressursene. Ideelt sett bør denne gruppen av investorer jakter på muligheter når olje- og gasspriser trekker tilbake, men viser tegn til fremtidig utvinning. Dette søket kan kreve veiledning av en investering profesjonell.

Olje- og gass investorer bør også holde tritt med dagens regulerings olje- og gassproduksjon i regionen der de planlegger å investere. For eksempel kan et land plassere et tak på olje- og gassboring eller annen grunn, for eksempel overhengende fare for oljeutslipp. I dette scenariet, vil et oljeserviceselskap som borer for naturressurs sannsynligvis se sin aksjekurs nedgang på grunn av de avbrutte fortjeneste. En pause i boreaktivitet kunne presentere en mulighet for investorer å gå inn i denne sektoren til lave priser eller, for kortsiktige investorer som ønsker å høste rask fortjeneste, kan det være et signal til å forbli på sidelinjen inntil videre.

Det er forskjellige måter for olje- og gass investorer å bevilge penger til energi. Stock picking representerer en måte, og gjennom dette kurset, bør investor forskning enkeltaksjer på lengden. De viktigste områdene av interesse bør være prishistorikk, lønnsomhet og omsetningsvekst de siste tre måneder, seks måneder og ett års tid i det minste.

En annen måte er via investere i en olje og gass aksjefond. Det finnes fond dedikert utelukkende til energibransjen. Disse midlene kan fokusere på et bestemt segment av energi, som olje og gass boring eller utelukkende på olje og gass konglomerat selskaper. Olje- og gass investorer som velger å investere med et aksjefond vil få eksponering mot flere aksjer i bransjen uten å få kompetanse på hver enkelt beholdning men heller aksjefond firmaet som helhet.

En ting for olje- og gass investorer å huske på er at prisen på råolje og naturgass veier tungt på retning av handel i mange energiaksjer. Som et resultat, når energiprisene er på topp, typisk lover dette godt for olje- og gassaksjer. Motsatt, når disse verdipapirene går gjennom en nedgangskonjunktur, gjenspeiler det mindre etterspørsel, og som et resultat, olje og gass lager prisene en tendens til å avta i løpet av denne perioden.

  • En pumpjack oljebrønn.
  • Olje- og gass investorer bør også holde tritt med dagens regulerings olje- og gassproduksjon i regionen der de planlegger å investere.
  • Prisen på råolje er viktig for olje- og gass investorer.