Hva er de beste tipsene for Teaching High School Science?

April 5  by Eliza

Undervisning videregående skole vitenskap kan være en utfordring, enten faget går på en privat skole, i det offentlige skoleverket, etter veiledere, eller av hjemme lærere. Undervisningsmetoder varierer sterkt, avhengig av kultur, institusjonen, undervisning filosofier, og vanskelighetsgraden av en bestemt leksjon. Noen tips for å undervise high school vitenskap er universelle, gitt alle de variabler som er involvert. Vanligvis, de beste tipsene for å undervise high school vitenskap er å få studentene personlig involvert, bruke multimedia ressurser for å imøtekomme ulike læringsstiler, engasjere alle studentens sanser, og være åpen for kreative undervisningsmetoder.

Å få elevene involvert på et personlig nivå med naturfagtimene tar lytter til verbale og nonverbale tilbakemeldinger fra studenter. Lytte til kroppsspråk og ser ansiktsuttrykk gir ledetråder når elevene trenger mer eller mindre av en utfordring. Alternativt pengeinnsamling åpne diskusjoner om undervisning videregående skole vitenskap, herunder forslag til bedre tilnærminger, hjelper studentene ta eierskap til realfag. En student som er aktivt involvert i å velge hvordan han lærer er mer investert i sin egen utdanning.

Dagens teknologi tilbyr et vell av multimedia alternativer for å undervise high school vitenskap. Fra videoer til online spill, fra lysbildepresentasjoner til interaktiv opplæring, undervisning unge voksne om vitenskapen kan nå romme nesten enhver læringsstil. Lærere som bruker flere alternativer medie tillate auditive, visuelle og taktile elever en mulighet til å lære gjennom den beste metoden for hver læringsstil. Video hjelper auditive elever som lærer bedre ved å lytte, mens laboratoriearbeid og eksperimenter hjelpe taktile elever som lærer bedre ved å gjøre.

Bruke multimedielæremidler når undervisning high school science også engasjerer alle elevenes sanser. Tredimensjonale undervisningsmetoder får elevene fysisk og mentalt engasjert i timene. Laboratorieeksperimenter, for eksempel, la elevene fysisk oppleve vitenskapelige begreper gjennom syn, lyd, berøring, og lukt. Likeledes, ekskursjoner er en annen mulighet til å engasjere alle studentens sanser. Når en student er i stand til å assosiere, lyder, lukter og andre minner med en bestemt vitenskap konseptet, er hans kunnskap beholdt lengre enn uten tilhørende minner.

Kreative tilnærminger til undervisning high school science hjelp, spesielt når man underviser tenåringer med lærevansker, utviklingsforsinkelser, eller studenter som bare trenger en ikke-standardisert tilnærming. Selv studenter som har noe til hinder for læring nytte av å skape undervisningsmetoder. I situasjoner hvor mer tradisjonelle foredrag, huske, resitere metoder er ikke vellykket, mindre tradisjonelle eller kreative tilnærminger kan hjelpe kick start en elevs fremgang. Å la elevene lære det periodiske tabell til melodi av en populær sang, flytte klasserommet utenfor for en dag, eller reversere lærer-elev roller for en bestemt leksjon er alle eksempler på kreative undervisningsmetoder.

  • Gjenværende åpne for kreative undervisningsmetoder er en viktig tips for å undervise high school vitenskap.
  • Å få elevene involvert på et personlig nivå kan bidra til å holde oppmerksomheten deres.
  • En videregående skole naturfaglærer bør prøve å velge interessante, engasjerende temaer.