Hva er de bruker for Metoprolol ER?

March 12  by Eliza

Metoprolol ER, også kjent som metoprololsuksinat ER, er en type betablokker. Betablokkere er legemidler som påvirker en persons € ™ s hjertet og sirkulasjonssystemet og er vanligvis foreskrevet for tilstander som angina, hypertensjon, og ulike typer hjertesykdom. Stoffet er også foreskrevet for visse mindre vanlige tilstander, som for eksempel Long QT-syndrom, hypertyreose, og vasovagal snyncope. Det har også vært nyttig i visse off-label bruker, for eksempel behandling av visse angstlidelser og migrene.

Pasienter som lider av angina, som er brystsmerter vanligvis forårsaket av koronar hjertesykdom, har respondert godt på behandlingen med Metoprolol ER. Tilsvarende har medisinen hjulpet pasienter som lider av høyt blodtrykk, mer kjent som høyt blodtrykk. For begge disse betingelser, er det generelt benyttet som et supplement i medisinen at det er mest effektivt når det brukes i forbindelse med et riktig diett, mosjon og vektkontroll diett.

En annen effektiv bruk av Metoprolol ER har vært for behandling av pasienter med forskjellige typer av hjertesykdommer. Personer som lider akutt hjerteinfarkt, mer kjent som et hjerteinfarkt, har respondert godt på behandlingen med Metoprolol. Hjertesvikt, en svakhet i pumpingen av hjertet, har også blitt behandlet med Metoprolol ER. Tilsvarende medisiner har også blitt brukt til å behandle pasienter som opplever uregelmessig hjerterytme, som ventrikkeltakykardi og supraventrikulær takykardi.

Bortsett fra forhold som er direkte knyttet til hjertet og sirkulasjonssystemet, har Metoprolol ER blitt brukt til å behandle andre forhold, som for eksempel overaktiv skjoldbruskkjertel, kjent som hypertyreose. Det har også blitt brukt til å kontrollere episoder av vasovagal synkope, som besvimelse forårsaket av et plutselig fall i en persons € ™ s hjertefrekvens og blodtrykk. Lang QT, er en sjelden, medfødt hjertesykdom en annen situasjon der medisinen har vist noen lover.

Av og til vil Metoprolol ER være foreskrevet for visse off-label bruksområder. For eksempel, har medikamenter blitt brukt i behandlingen av både sosial angst og ytelse angstlidelser. Det har også vært noe bevis for at medikamentet kan være nyttig i behandling av hyppig migrene.

Ulike doser av Metoprolol ER er foreskrevet basert på bestemte forutsetninger og pasientens behov. Uavhengig av den tilstand som skal behandles, bør en kvalifisert lege bestemme den riktige dose og kontinuerlig overvåke en pasient, se for eventuelle uønskede eller plagsomme bivirkninger. For å unngå risiko for hjerteinfarkt eller andre komplikasjoner, bør en pasient aldri slutte å ta medisinen brått men bør gradvis avvent av det over en periode.

  • Metoprolol kan lette angst hos noen mennesker ved å hindre nervene i hjernen fra absorberende adrenalin.
  • Metoprolol ER kan brukes til å behandle høyt blodtrykk.
  • Metoprolol kan gis til en pasient etter et hjerteinfarkt.
  • Metroprolol ER har blitt brukt til å behandle brystsmerter på grunn av koronarsykdom.