Hva er de føderale regler for Konkurs Prosedyre?

February 4  by Eliza

Federal Rules of Konkurs Prosedyre (FRBP) er regler som styrer hvordan amerikanske konkurs domstoler behandle en konkurs sak. Med andre ord, den FRBP kontrollere hvordan en konkurs sak renner gjennom rettssystemet. Disse reglene satt prosedyrene for å sende inn en konkursbegjæring fra start til slutt. De kontrollerer hvordan å arkivere dokumenter, sette tidsfrister og etablere offisielle former; de også styre prosessen for å anke en konkurs sak.

I USA, når en person eller en bedrift ikke kan betale sin gjeld, kan de begjære retten for en konkurs. En konkurs kan en domstol til å slippe gjeld eller omorganisere gjeld avhengig av type av konkurs. Når domstolen avgir en gjeld, eliminerer den plikten til å betale gjelden. En omlegging av gjeld betyr at retten setter opp en plan som krever klageren til å betale gjelden for et bestemt antall år.

Den amerikanske Bankruptcy Code og Federal Rules of Konkurs Prosedyre er teknisk og kompleks. Dette tvinger ofte en debitor, den personen som ber om en konkurs, for å ansette en advokat til å hjelpe ham sende inn en begjæring om konkurs. Advokaten intervjuer hans klient å forstå clientâ € ™ s situasjon, og han oppretter en liste over all gjeld hans klient skylder. Han bruker da Federal Rules of Konkurs Prosedyre og Bankruptcy Code å bestemme hvilken type konkurs hans klient kan be om. Advokaten deretter forbereder konkursbegjæringen mot offisielle danner FRBP krever.

Etter advokaten forbereder dokumenter, filer han dem med skifteretten. Federal Rules of Konkurs Prosedyre krever klageren til å sende kopier av dokumenter til alle kreditorer for å varsle dem om konkursbegjæringen. Når begjæringen er arkivert, utløser det de frister som finnes i Federal Rules of Konkurs Prosedyre. Disse fristene inkluderer frister for å sende inn andre dokumenter som for eksempel bevegelser og tidsfrister for kreditorer til fil innvendinger mot konkurs. En bevegelse er et dokument som ber retten om å lage en avgjørelse i saken.

Federal Rules of Konkurs Prosedyre overvåke ankeprosess, som gjør at klageren, kreditorer, eller noen part misfornøyd med et vedtak gjort av skifteretten for å ta sin sak til en høyere domstol. Den FRBP etablere når, hvor og hvordan en anke kan inngis. USAs høyesterett kan endre eller modifisere regler for anke i tillegg til de føderale regler for Konkurs Prosedyre som helhet.

  • Føderale regler tillater vedtak fattet i konkurs domstoler til påklages til høyere rettsinstanser.
  • Folk som fil for kapittel 7 konkurs må demonstrere sin manglende evne til å betale sin gjeld.
  • Fra å sende inn en begjæring til endelig utflod, konkurs tilfeller fortsette gjennom domstol i samsvar med føderale forretningsorden.