Hva er de forskjellige metoder for å fremme økonomisk utvikling?

June 10  by Eliza

Økonomisk utvikling, som oppfordrer til en bedre levestandard gjennom økonomisk vekst, kan fremmes på mange måter og på mange fronter, og starter med introduksjon og støtte av en moderne politisk, juridisk og økonomisk system som sikrer eierskap av eiendom er anerkjent. Forbedring av et lands fysisk infrastruktur kan også hjelpe, som kan oppmuntre utenlandske investeringer. Et system for skattlegging som gir stabil inntekt for regjeringen uten å tømme lommene til publikum kan hjelpe, som kan avtaler mellom nasjoner som tilbyr stabilitet til internasjonale virksomhet innsats.

Innføringen av et moderne politisk, juridisk og økonomisk system er en måte å fremme økonomisk utvikling, fordi det sikrer at eierskap av eiendom - inkludert intellektuell eiendom - er anerkjent. Systemet bør tillate bedrifter å demonstrere sitt eierskap av eiendeler og forsvare at eierskapet mot utfordringer i domstolene. Rettssystemet bør gi en stabil virksomhet miljø ved å gi for selskapsrett, forretnings forskrifter og pålitelige skatte- og toll lover. Banksystemet bør være godt regulert for å sikre at bedrifter er i stand til å få lån til nye prosjekter eller oppkjøp. Dette bør alle bli støttet av et stabilt politisk system som sikrer bedrifter kan operere uten ugrunnet statlig innblanding og med vissheten om at den juridiske strukturen ikke vil bli veltet.

En annen måte å fremme økonomisk utvikling er gjennom forbedring av den fysiske infrastrukturen i et land. Dette omfatter veier, jernbane, vassdrag, havner og flyplasser. En pålitelig infrastruktur tillater bedrifter å redusere sine kostnader ved å transportere gods effektivt og raskt. Den forbedret infrastruktur også kan tillate bedrifter i landet til å redusere sine kostnader til transport og bli mer konkurransedyktige i det internasjonale markedet, eksport av varer gjennom havner og flyplasser. Andre institusjoner, som skoler og sykehus, kunne utvides og utdanning og helse i befolkningen kan derfor bli bedre.

Et land også kan skape et gunstig miljø for utenlandske investeringer, kanskje ved å oppmuntre joint ventures mellom utenlandske bedrifter og sine egne bedrifter. Disse kan gi muligheter for å fremme økonomisk utvikling gjennom teknologioverføring eller via felles forskning og utvikling. Landet kan skape spesielle økonomiske soner eller frie soner som tilbyr god infrastruktur og skattefordeler til bedrifter settling i sonene. Disse insentiver kan oppmuntre visse typer aktivitet, som for eksempel produksjon for eksport eller høyteknologiske bedrifter, og dermed fremme økonomisk utvikling.

Et moderne skattesystem er generelt ansett som viktig for å fremme økonomisk utvikling. Regjeringen trenger en stabil inntektskilde for å bruke i å finansiere utviklingen av fysisk og institusjonell infrastruktur i landet. Skatter må være relatert til inntekt og forbruksmønstre i befolkningen for å sikre at statens inntekter kan vokse i takt med veksten i produksjonen i økonomien. Utdannede skatte inspektører må være utstyrt for å håndheve skattelovgivningen og bekjempe skatteunndragelser av folk og bedrifter, inkludert utenlandske investorer.

En moderne nettverk av traktater og avtaler kan også bidra til å fremme økonomisk utvikling. Investering beskyttelse og forfremmelse Avtaler kan tillate utenlandske selskaper å handle med mer selvtillit i et land ved å gi garantier mot ekspropriasjon eller nasjonalisering av eiendom. Dobbeltbeskatning traktater kan beskytte utenlandske selskaper mot å betale skatt i mer enn ett land, ved å fordele beskatningsrett mellom landene og gi en tvist oppløsning mekanisme. På en bredere skala, kan et land fremme sin egen økonomiske utvikling ved å bli tollunioner eller signering frihandelsavtaler med naboland og andre handelspartnere.

  • Et land kan skape et gunstig miljø for utenlandske investeringer, som fører til økonomisk utvikling.
  • En pålitelig infrastruktur tillater bedrifter å redusere sine kostnader ved å transportere gods effektivt og raskt.