Hva er de forskjellige metoder for Food Quality Control?

June 6  by Eliza

Mat kvalitetskontroll er et viktig tiltak som må tas for å unngå forurensning og misbruk av matforsyninger fra produsenter, leverandører og distributører for å beskytte forbrukernes helse. Opprettholde en høy standard på mat kvalitetskontroll er avhengig av metoder som spenner fra det første utvalget av matforsyningen til sin distribusjon. Kvalitetskontroll i matproduksjon innebærer en streng syklus av inspeksjoner sammen med håndheving og etterlevelse av flere mat sikkerhetssystemer og rutiner.

Noen av de firsts trinnene i å implementere mat kvalitetskontrollen oppstår under kjøpsfasen. Prosedyrer som sikrer kvaliteten på matforsyningen i denne innledende fasen er basert på grundige kontroller og analyser av involverte parter og stadier. Slike handlinger kan omfatte fastsettelse av leverandørens omdømme og pålitelighet, inspeksjon og analyse av matforsyning blir anskaffet, forsikring av samsvar med aksepterte standarder og praksis, og hensynet til kvantitet og holdbarhet. Kontrollpersonell utføre mange av disse oppgavene som komplette inspeksjoner er nødvendig på hvert punkt.

Gode ​​produksjon retningslinjer er også en viktig komponent i å forebygge og kontrollere problemer som kan oppstå fra kompromitterte matforsyninger. Anvendelsen av vellykkede og riktig produksjon praksis i stor grad avhengig av en kombinasjon av faktorer som inkluderer produksjon av personell, utstyr og prosesser. Riktig trening sørger for at personalet bruker riktige metoder for sanitær, allergen kontroll, og ansatt og leverandør forglemmelse. Periodiske inspeksjoner av produksjonsanlegg og leverandører legge til et annet nivå av sikkerhet mens dokumentasjoner og logger av produksjon prosedyrer etablere ansvarlighet for food prosessor.

Den Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) er en metode for å sikre mattrygghet som er implementert på alle trinn av maten kvalitetskontroll system fra produksjon og håndtering til pakking og distribusjon. Dette systematisk gjennomføring av HACCP identifiserer mat sikkerhetsrisiko fra et biologisk, kjemisk og fysisk ståsted. Det er syv prinsippene er innarbeidet i nesten alle matvareindustrien og krever identifikasjon av mat farer og kritiske kontrollpunkter, scenen der mat farer blir effektivt redusert eller eliminert.

Nøye overvåking av kritiske kontrollpunkter er nødvendig på alle nivåer i matproduksjon, og hvis overvåkingen avslører et brudd på den kritiske kontrollpunktet, er korrigerende tiltak ansatt. Dokumentasjon av HAACP data og aktiviteter sammen med validering og verifisering av HAACP planer er også nødvendig for en vellykket mat kvalitetskontroll drift.

  • Mat kvalitetskontroll inkluderer å sørge for hermetikk er riktig forseglet og ikke har noen bulker.
  • Matsikkerhet er viktig for å hindre matforgiftning på restauranter, kantiner og se hendelser.